Aftermovie RVB Marktmiddag

Wat zeggen deelnemers uit de bouw- en installatiebranche tijdens de RVB Marktmiddag op 23 mei 2022? Bekijk de video.

(Beeldtekst: RVB Marktmiddag. Een impressie. 23 mei 2022. Nationaal Militair Museum. Buiten wappert de vlag van het Nationaal Militair Museum. In een hal staan mensen te praten. Een bord met daarop: Programma Groene Innovaties. Jille Koop:)

LEVENDIGE MUZIEK

JILLE KOOP: De Marktmiddag creëert een unieke situatie
waarbij wij als opdrachtgever bij het Rijksvastgoedbedrijf
in gesprek kunnen gaan met opdrachtnemers.
Wij hebben zelf ambitieuze doelen als het gaat om duurzaamheid.
Maar daarvoor hebben wij juist ook de markt nodig als het gaat om innoveren.

(Mensen staan in groepjes te praten en te eten. Een spreker op een podium met daarachter een tank.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Op het podium zitten nu twee mannen en een vrouw aan een hoge tafel te praten. Het publiek hoort aandachtig toe. In de hal hangen ook kleine vliegtuigen. Een man op het podium:)

MAN: Ik vind het enorm fijn dat jullie hier live zijn.

(Op een groot beeldscherm naast het podium staat de tekst: RVB Marktmiddag. Ontmoeten, uitwisselen, netwerken. Een plattegrond. Ton Fleuren van Heijmans:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

TON FLEUREN: En als een grote opdrachtgever in de markt zegt:
Ik wil weer verbinding gaan zoeken met de markt,
en dit organiseert,
daar mag je alleen maar blij mee zijn.
En dat mag je ook laten horen en dan maar zien wat daar weer van komt.
Maar na een jaar van stilstand is dit natuurlijk al perfect.

(Groepjes mensen staan te praten in de hal. Een beeldscherm met daarop: Vragen over de herijking van de Innovatieagenda. Jan Jaap Blüm van Alba Concepts:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

JAN JAAP BLÜM: Ik ben betrokken geweest bij het thema duurzaamheid in de workshops
en verder heeft dat thema duurzaamheid op een heel aantal plekken op dit marktplein
ook een heel concrete manifestatie.
Het gaat over groene gevels, over emissieloos bouwen.
Daar ben ik allemaal wel even langsgelopen.

(Isolatiematerialen in doorzichtige kokers. Een bord met daarop: Hoogwaardig hergebruik van glas. Van oud naar nieuw naar beter glas. Ton Fleuren:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Samenwerken is niet in hiërarchie, maar in gelijkwaardigheid.
En dat is de uitdaging, hoe je dat goed organiseert met elkaar.
En daar zie ik ook wel de uitdaging van het Rijksvastgoedbedrijf.
Hoe je dat organiseert. Omdat dat volgens mij nodig is
om die complexe opgaves waarvoor we staan, goed te kunnen invullen.

(Een man geeft uitleg bij notities op een flipchart. Een tweede man voegt notities toe. Verschillende mensen nemen afwisselend het woord. Op het einde volgt een applaus. Willem van der Linde:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

WILLEM VAN DER LINDE: Zojuist heb ik de eerste workshop gevolgd
en ik heb wel aangegeven dat de strategie die Rijksvastgoedbedrijf heeft,
ook moet matchen met de strategie vanuit de klanten, de opdrachtgevers.
En dan praat ik over de ministeries bijvoorbeeld van Defensie of Justitie.
Want ik merk wel vaak dat wij een aanbieding of een uitvraag krijgen
op het gebied van duurzaamheid
die niet altijd matcht met de wens van de gebruiker.
Dus ik zou altijd willen adviseren dat als je een strategie hebt,
dat we dat ook met elkaar volledig adopteren
en dus zowel vanuit de uitvoerende partij,
in dit geval RVB, als de opdrachtgevende partij en gebruikers
maar ook vanuit de marktpartijen waar ook heel veel kennis zit,
bij ons en onze ketenpartners.

(Verdeeld over de hal zitten mensen in een kring. Per groep staat iemand naast een flipchart en een beeldscherm en geeft uitleg. Het publiek zit aandachtig te luisteren. Directeur Arthur de Backker:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

ARTHUR DE BACKKER: Ik vind het sowieso al leuk
om heel veel relaties weer te zien.
Dat is echt wel wat anders dan het beeldscherm. Dus dat is heel erg leuk.
En ja, wat ik wil meenemen is met name...
Ik vind dit een supergoed initiatief,
maar morgen en overmorgen, wat gaan we daarmee doen?
En hoe lukt het ons om daar echt die stappen verder te maken,
want dat is gewoon nodig.

(Een man op het podium spreekt het publiek toe. Aan de hoge tafel naast hem zit een vrouw en een andere man. Op het grote beeldscherm naast hen staat de tekst: RVB Marktmiddag. Martijn de Vries van TIBN:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MARTIJN DE VRIES: Ik heb met veel leuke mensen gesproken,
dus dat neem ik ten eerste mee.
Ten tweede de ontwikkeling zoals het RVB aankijkt tegen hybride werken
en toch dat ze willen blijven investeren in de samenwerkingsvormen die er zijn
en die er gaan komen in de toekomst.
Dat is wat ik echt meeneem.
En ook kijkend hoe we ons daar als bedrijf aan kunnen aanpassen.

(Een bord met: Steeds slimmer met data. Nieuwe technologie creëert kansen. Gerard Streng:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

GERARD STRENG: Ik vind dat RVB heel goed in staat is
om die gebruikersvraag door te vertalen naar wat de markt moet doen.
Het kan hier en daar nog wat scherper en beter,
maar over het algemeen lukt dat best wel aardig.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met mosgroen-blauw. Beeldtekst: Dit is een uitgave van het Rijksvastgoedbedrijf. Mei 2022. www.rijksvastgoedbedrijf.nl.)

RVB'er Jille Koop: 'De Marktmiddag creëert een unieke situatie waarbij wij als opdrachtgever bij het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek kunnen gaan met opdrachtnemers'.

Groene innovaties op Marktplein

Vergroot afbeelding Bezoekers van de RVB marktmiddag op 23 mei 2022.
Beeld: RVB/Bas Kijzers

Op het Marktplein van de RVB Marktmiddag waren tientallen marktkramen waar verschillende groene innovaties werden gepresenteerd. RVB'ers en leveranciers toonden daar onder meer een klimaatinstallatie met ijsbuffer en een biobased groen dak waarbij de plantjes groeien op Nederlands schapenwol.

Lees het verslag RVB Marktmiddag: open en constructief