Welkomstvideo DG RVB

De directeur-generaal heet nieuwe medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf van harte welkom.

(Beeldtitel: Welkom bij het Rijksvastgoedbedrijf.)

Beste collega's, wat fijn dat je bij het Rijksvastgoedbedrijf komt werken.
Hartelijk welkom.
Toen ik zelf bij het Rijksvastgoedbedrijf kwam werken, dacht ik:
wow, wat een grote organisatie.
Maar je zal snel merken dat je je hier snel thuis voelt.
Zoals je weet,
is het Rijksvastgoedbedrijf dé grootste vastgoed- en grondeigenaar van Nederland.
Als je hier werkt, ga je over gronden, kantoorpanden, paleizen
en een heleboel heel bijzondere gebouwen.
Wij zijn opdrachtgever van marktpartijen en opdrachtnemer van overheden.
Je komt op een moment bij het Rijksvastgoedbedrijf
dat we voor heel veel uitdagingen staan.
Laat ik er een paar noemen.
Allereerst is er het blijven beheren en onderhouden van panden
om de gebruikers ervan een goede werkplek te bieden
die comfortabel, veilig en gezond is.
Ook gaan we de rijkskantoren aanpassen om aan te sluiten op het hybride werken.
We werken ook samen met andere partijen
aan gebiedsontwikkeling en verduurzaming van gebouwen en gronden.
We dragen bij aan de woningbouwopgave,
het huisvesten van asielzoekers en statushouders.
Het vastgoed van Defensie, verspreid over heel Nederland,
gaan we ook concentreren, vernieuwen en verduurzamen.
En als laatste gaan we de gevangenissen renoveren.
Kortom, bij het Rijksvastgoedbedrijf is werk genoeg
en jouw bijdrage kunnen we dan ook heel goed gebruiken.
Je bent hier dus meer dan van harte welkom.

(Beeldtekst: Dit is een productie van het Rijksvastgoedbedrijf. Afdeling Communicatie. RVB-videoteam. September 2023. www.rijksvastgoedbedrijf.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK