De Agenda van de Rijksbouwmeester

'De Agenda van het Atelier Rijksbouwmeester is nadrukkelijk optimistisch, ambitieus en gericht op innovatie’, aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade. In de agenda verwoordt Floris Alkemade zijn visie op voorliggende opgaven, zoals herbestemming & transformatie en maatschappelijke thema’s zoals vluchtelingenhuisvesting en zorg in de wijk. Ook formuleert de Rijksbouwmeester tien uitgangspunten.