Instructie Brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) Versie 2.0

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden als het gaat om de processen rond de brandmeldinstallatie (BMI) en de ontruimingsalarminstallatie (OAI). Deze instructie geeft een antwoord of een oplossingsrichting voor de meest voorkomende vragen binnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
Onderwerpen die aan bod komen, zijn ingegeven door actuele vragen die op verschillende plekken binnen het RVB spelen, voor zowel rijksgebouwen als defensiegebouwen. Deze uitgave vervangt de voormalig RGD-instrumenten “Certificering brandmeldinstallaties instructie v1 21 december 2010” en “Bestaande ontruimingsalarminstallaties instructie v1 21 december 2010” als ook de voormalig DVD werkinstructie “Opstellen PvE BMI/AOI”.