Handleiding brandveilig gebruik Versie 3.0

Brandveiligheid is een verantwoordelijkheid van gebouweigenaar én de afnemer. De gebouweigenaar zorgt ervoor dat de nodige voorzieningen getroffen zijn om het gebouw in bouwkundige en installatietechnische zin brandveilig te maken. De afnemer is verantwoordelijk voor veilig gebruik van het gebouw.

In deze Handleiding Brandveilig Gebruik kunt u lezen:

  • Welke regelgeving van toepassing is inzake het brandveilig gebruik van uw gebouw.
  • Welke afspraken er zijn over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de afnemer aangaande brandveiligheid.
  • Waar u verder rekening mee dient te houden (afwijkend gebruik, bijzondere installaties).
  • Hoe moet worden omgegaan met aanschrijvingen vanuit het bevoegd gezag.
  • Welke gebouwinformatie u helpt om invulling te geven aan een brandveilig gebruik en aan invulling van de u toebedeelde taken en verantwoordelijkheden.
  • Welke toestemmingen (melding/vergunning) zijn benodigd voor brandveilig gebruik van een gebouw.
  • Welke bronnen u verder kunt raadplegen om brandveilig gebruik te bevorderen.