Handleiding integrale beproeving type 2, brandveiligheid

De Handleiding integrale beproeving type 2, brandveiligheid beschrijft wanneer en hoe een integrale beproeving wordt uitgevoerd. Het doel van deze beproeving is via steekproeven vast te stellen of een gebouw en de daarin aangebrachte installaties zodanig onderling op elkaar zijn afgestemd, dat veilig vluchten bij een calamiteit (brand en/of uitval van de energievoorziening) is gewaarborgd.