Update BOEI-inspectiemethode maakt verduurzamen makkelijker

De veel gebruikte inspectiemethodiek BOEI van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft een update gekregen. Hierdoor wordt het makkelijker om voor gebouwen duurzaamheidsmaatregelen in te plannen, door zowel het RVB als andere vastgoedpartijen.

EMA_Gebouw_20191112_RA687
Het European Medicines Agency in Amsterdam met een op alle vier de duurzaamheidsniveaus scorende groene binnenwand. (foto: Rob Acket)

RVB-inspecteurs controleren gebouwen met behulp van de inspectiemethodiek 'RVB BOEI' op gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid & duurzaamheid en Inzicht in het voldoen aan wet en regelgeving. De energie- en duurzaamheidstabel, de 'E' in BOEI, van de methode heeft een update gekregen.  Door de update, die voor het vastgoedregistratiesysteem Condor is uitgewerkt, zijn alle voorkomende technieken op het gebied van energiezuinigheid & duurzaamheid per bouwdeel in niveaus onderverdeeld. Hierdoor is de BOEI-inspectiemethode nog breder toepasbaar voor het RVB en andere partijen.

Redacteur Vincent Faesen van de RVB BOEI-methodiek: 'Aan de hand van de energie- en duurzaamheidstabel beoordeelt de inspecteur of de toegepaste techniek bij een bouwdeel voldoet aan de duurzaamheidsrichtlijnen die gesteld zijn. Een bouwdeel haalt het hoogste niveau als het energiezuinig, klimaat-adaptief, natuur-inclusief en circulair is. Dan krijgt het de maximale score van vier bolletjes.'

In de praktijk betekent de niveau-indeling voor de inspecteur dat hij kan beoordelen of een techniek voldoet of verbeterd kan worden. Volgens Faesen is de groene binnenwand van het European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam, een zeer duurzaam RVB-gebouw, een goed voorbeeld van een bouwdeel dat op alle vier de niveaus positief scoort. 'Zo zien we het het liefst', zegt Faesen enthousiast. 'Een groene wand scoort hoger vanwege de natuur-inclusiviteit. Het is goed voor het binnenmilieu, het is isolerend en het is circulair, want groen afval is mest voor de volgende plant. Daarnaast beïnvloedt het positief de emoties van de mensen in deze ruimte.'

Registratie verbeterd

Niet alleen de energie- en duurzaamheidstabel heeft een update gekregen, ook de manier van registeren is aangepast. RVB-expert vastgoed en infrastructuur Marcel Kaan: 'Per inspectie registreert de inspecteur de duurzaamheidsgebreken in het registratiesysteem Condor. Omdat we voorheen de data niet goed konden categoriseren, gebeurde hier te weinig mee. Nu hebben we de richtlijnen gestandaardiseerd, waardoor de inventarisatie is verbeterd. Deze nieuwe functionaliteit in Condor zorgt ervoor dat je sneller en efficiënter meer informatie uit een inspectie kunt filteren en analyseren.'

Voor adviseurs, objectmanagers, contractbeheerders en instandhoudingsadviseurs is de data erg interessant en direct bruikbaar. Faesen: 'Neem bijvoorbeeld het programma Zon op Dak van het RVB, waarin zonnepanelen worden geplaatst op de daken van Rijksgebouwen. Voor dit programma moet je uitzoeken welke daken al voorzien zijn van zonnepanelen en welke daken nog potentie en ruimte hebben. Met behulp van Condor kun je in beeld brengen wat we al hebben. Bovendien kan de inspecteur per dakvlak kijken of er ruimte is voor zonnepanelen.'

Meer informatie

Handboek RVB BOEI-inspecties Energie- en duurzaamheidstabel Deel 1