Duurzaamheidsscore certificatiesystemen bij pachtinschrijvingen Rijksvastgoedbedrijf

Beoordeling certificatiesystemen op bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit. Het huidige beleid van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) stelt dat het gebruik van landbouwgronden dient bij te dragen aan het behoud en de verbetering van de bodemkwaliteit. Bij openbare inschrijvingen (OI) voor de uitgifte van de geliberaliseerde pachtgronden zijn meerdere aspecten opgenomen die het behoud van de bodemkwaliteit borgen. Dit betreft het opstellen van bouwplannen en het laten uitvoeren van bodemonderzoeken. Deze aspecten vormen de primaire wijze waarop het RVB toeziet op het duurzaam gebruik van de bodem. Daarnaast wil het RVB het gebruik van certificaten die een bijdrage leveren aan duurzaam gebruik van landbouwpercelen verder stimuleren. Vanaf de OI 2023 gaat het RVB een hogere score toekennen aan inschrijvingen op basis van duurzaamheidscertificaten. Om die reden heeft het RVB de Wageningen University & Research (WUR) en Stichting Milieukeur (SMK) verzocht om te onderzoeken welke certificaten een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheidsthema’s bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast is de WUR en SMK gevraagd om deze relatief aan elkaar te scoren, zodat de certificaten objectief meegewogen kunnen worden in de openbare inschrijvingen van het RVB.