Rijkvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer starten samenwerking

Het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer gaan samenwerken op gebied van beheer en ontwikkeling van gronden en vastgoed. Hiervoor is een overeenkomst getekend. Door kennis te delen willen de organisaties actief bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving in Nederland.

Vergroot afbeelding Boswachter van staatsbosbeheer geeft uitleg aan kinderen
Beeld: ©Staatsbosbeheer/ Marjolein den Hartog
Een boswachter van Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen in Noord-Holland verzorgt een natuurles voor kinderen. Het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer gaan samenwerken op gebied van grond- en vastgoedbeheer.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Staatsbosbeheer beschikken beide over een grote vastgoedportefeuille en gezamenlijk hebben zij veel kennis van en ervaring met het beheer van gronden en vastgoed. Door die te combineren willen de organisaties bijdragen aan het oplossen van belangrijke problemen, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot en het verduurzamen van gebouwen. De organisaties zijn al in juli 2021 gestart met de voorbereiding van de samenwerking, die met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 1 februari 2022 officieel start.

Meerdere voordelen

De samenwerking brengt meerdere voordelen met zich mee bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten als Almere Oosterwold en Lelystad Warande of de stikstofproblematiek rond beschermde natuurgebieden. Daarnaast vergroot de samenwerking de slagkracht van de organisaties voor onder meer de aanpak van nationale maatschappelijke opgaven. En onderlinge afstemming en uitwisseling van kennis, ervaring en uitvoering verbetert de inzet van middelen en gronden.

Het RVB en Staatsbosbeheer trekken zoveel mogelijk samen op, zo is afgesproken. Waar nodig werkt het duo samen met andere overheden of maatschappelijke partijen zoals natuur- en milieuorganisaties.

Nationale omgevingsvisie

Het Rijk heeft in september 2020 de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving van landelijke en stedelijke gebieden in Nederland. In het document zijn ambities vastgelegd op het gebied van onder meer klimaat, energie, stikstof en woningbouw.

Het kabinet heeft de realisatie van de NOVI-opgaven opgenomen in het huidige coalitieakkoord en de Uitvoeringsagenda Nationale Omgevingsvisie 2021-2024. De uitvoering van de omgevingsvisie vraagt om samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partijen zoals het RVB en Staatsbosbeheer. Want dergelijke partnerschappen stellen het Rijk beter in staat om een regierol te pakken.

Meer weten?

Nationale Omgevingsvisie (NOVI), Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving