Duurzame en zelfvoorzienende nederzetting op Marker Wadden geopend

Vandaag is de geheel duurzame en zelfvoorzienende nederzetting op de Marker Wadden officieel geopend. Op dit nieuwste stukje Nederland wordt elektriciteit ter plekke opgewekt met zonnepanelen en als reservebron is er een slapende windmolen, water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke afgevoerd en gezuiverd. Het eiland is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste off grid eiland van Nederland. Ook bij de bouw en inrichting van de gebouwen staat duurzaamheid voorop.

Beeld: ©Natuurmonumenten

Ook voor het Rijksvastgoedbedrijf was de aanleg van de eilanden en later het toestaan van de nederzettingen een bijzonder project. Hier in de Marker Wadden is het zand en het water van het Rijk. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft dat in erfpacht gegeven voor de ontwikkeling van natuurgebied de Marker Wadden. Dit komt voort uit de Rijksstructuurvisie RRAAM (Rijk-Regioprogramma -Amsterdam-Almere-Markermeer) uit 2013. Doel is de noordelijke Randstad de komende 20 tot 30 jaar uit laten groeien tot een internationale concurrerende Europese topregio. Daarbij staan drie hoofdopgaven centraal: verstedelijking, bereikbaarheid en ecologie.

Marker Wadden zijn de nieuwe natuureilanden in het Markermeer en onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. De eilanden zijn aangelegd met zand, klei, veen en slib uit het Markermeer. De natuurlijk oevers dragen bij aan verbetering van de waterkwaliteit van het meer en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Onderzoeken laten zien dat de ontwikkeling van natuur – flora en fauna - snel op gang is gekomen. Het is een natuurlijk paradijs voor vogels, vissen, insecten en planten. De vandaag geopende nederzetting ligt op het Haveneiland, het enige van de vijf natuureilanden dat toegankelijk is voor publiek en bestaat uit gebouwen voor beheer en toezicht, onderzoek door natuuronderzoekers, opvang van bezoekers en vier eilandhuisjes voor de recreatieve verhuur.

Inmiddels zijn de Marker Wadden ook een unieke (dag)recreatiebestemming in het hart van Nederland. Een mooi resultaat dat ook internationaal in de belangstelling staat: Nederland is goed in bouwen op en in het water.

Beeld: ©Natuurmonumenten