Start bodemsanering schietbanen Sint-Pietersberg

Het Rijksvastgoedbedrijf start op 8 oktober 2018 met het saneren van de bodemverontreiniging op de oude schietbaan van Defensie, gelegen aan de Schutterijweg. Het gaat om een terrein van circa 4.650 m2 aan de Schutterijweg in Maastricht. Het terrein wordt uiterlijk 30 november 2018 opgeleverd waarna het weer wordt overgedragen aan Natuurmonumenten.

Ecologisch waardevoller

Voor de sanering worden bomen en struiken verwijderd en verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna zoals dassen, spechten en bomen zoals de eik en es. Ook met het ondergrondse gangenstelsel van de voormalige groeve “Zonneberg” wordt rekening gehouden. Na sanering worden inheemse soorten van bomen en struiken herplant en kan natuurlijke bosontwikkeling plaatsvinden die een natuurlijk, structuurrijke overgang vormt naar het bestaande bos. Hierdoor ontstaat een ecologisch waardevoller landschap.

Verontreiniging

Het natuurgebied aan de Sint-Pietersberg is sinds 1995 eigendom van Natuurmonumenten. Van 1948 tot 1995 huurde Defensie het terrein. Naast Defensie maakten nog 19 organisaties gebruik van de schietbaan.

Oude schietbaan van Defensie op de St. Pietersberg aan de Schutterijweg in Maastricht