Start bodemsanering Langenboomse bossen

In de bossen van Langenboom gaat het Rijksvastgoedbedrijf op twee voormalige schietbanen van Defensie (gemeente Mill en St. Hubert) de bodem saneren. Dat duurt ongeveer een maand, van 22 januari tot eind februari. Tijdens deze werkzaamheden zal een deel van het bosgebied minder toegankelijk zijn voor wandelaars. Daarna wordt het terrein teruggegeven aan de natuur.

Gebied Langenboom

Loodverontreiniging

Het natuurgebied de Langenboomse bossen is eigendom van Natuurmonumenten. Het te saneren terrein, gelegen aan de Schietbaanweg, is decennialang door Defensie gebruikt voor schietoefeningen. De munitie is al eerder verwijderd, maar er is wel verontreiniging met lood achtergebleven. Dat vormt geen gevaar voor wandelaars, maar om een gezonde natuur te krijgen ligt er plaatselijk te veel lood.

Kogelvangers

Nu de natuur in winterrust is, wordt de verontreinigde grond afgegraven. Niet alle verontreinigde grond zal weggehaald worden. Dat zou te veel schade aan de natuur veroorzaken. Alleen waar de verontreiniging te ernstig is en er risico’s voor de natuur zijn, vindt sanering plaats. Dat is vooral bij de voormalige kogelvangers op de oude schietbanen. Na de sanering is er genoeg lood verwijderd om de natuur haar gang te laten gaan. Om het lood te kunnen verwijderen moeten echter bomen worden verwijderd. Dit past in het doel van Natuurmonumenten om van het bos een meer open en gevarieerd bos te maken door open plekken te creëren, waarbij heide ook een kans krijgt.

Update 22 januari 2018: Van de kogelvangers wordt alleen de verontreinigde toplaag weggehaald. Daarna wordt op de ontgraven delen van de kogelvangers heideplagsel aangebracht zodat er heide op kan gaan groeien. De kogelvangers verdwijnen dus niet uit het landschap. Om te kunnen afgraven zullen op een deel van de kogelvanger geen bomen meer staan.