Ontwerp voor renovatie park Huis Doorn klaar

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het ontwerp voor het nieuwe park Huis Doorn klaar. De plannen wijken nauwelijks af van wat eerder al was bedacht. Het park gaat grondig op de schop.  Dat is nodig om het groene rijksmonument weer de oude allure terug te geven. Na renovatie is het park weer een fraai geheel van lanen, bospercelen, met zichtlijnen open ruimtes en gebouwen.

Beeld: Stichting In Arcadië
Park Huis Doorn - Definitief Ontwerp

Het ontwerp

Het ontwerp is gedetailleerd uitgewerkt en wijkt nagenoeg niet af van eerdere plannen. Het bomenbestand krijgt een grote onderhoudsbeurt en er worden nieuwe kleurrijke heesters aangeplant. Ook komen er wandelpaden bij. Een belangrijk onderdeel is het herstel van het voorplein en de dwarslaan.

Voorbereiding en bosonderhoud

Een aantal voorbereidende werkzaamheden is in 2017 al uitgevoerd. Zo zijn er proefpaden aangelegd om te bepalen welk verharding voor de paden het beste is. Ook is gestopt met het bemesten van de weilanden waardoor een bloemrijk grasland ontstaat. Zeven bomen moesten worden gekapt om de veiligheid in het park voor wandelaars te garanderen. Begin 2018 start het Rijksvastgoedbedrijf met het bosonderhoud. Daardoor komen de waterpartijen meer in het zicht en het licht. Meer licht in het water is goed voor het leven van flora en fauna onder water. 

Vergunningen en start werkzaamheden

In januari 2018 vraagt het Rijksvastgoedbedrijf alle benodigde vergunningen aan. Ook is er dan een publiekspresentatie van het ontwerp voor alle geïnteresseerden. Omdat het park een monumentale status heeft, geldt een vergunningstraject van 26 weken. In de zomer is de kans op het verstoren van de flora en fauna door de werkzaamheden te groot. Daarom starten die naar verwachting pas in het najaar van 2018.

Voor de hele renovatie van het park is 3,5 miljoen euro uitgetrokken, bovenop de normale onderhoudskosten van 180.000 euro per jaar. De uitvoering van de renovatie vindt over een periode van zeven jaar plaats.