Ruimte rond Rijksgebouwen

Een quick scan naar de kwaliteit van de buitenruimte bij Haagse monumenten. Het Atelier Rijksbouwmeester verdiepte zich in de verhouding tussen tuin en gebouw en onderzocht de positie van de buitenruimtes in het beleid van de Rijksgebouwendienst. Het doel hiervan is aanbevelingen te doen voor een betere invulling beheer en onderhoud van buitenruimtes.