Pilotprogramma hernieuwbare energie op rijksgrond

Pilotprogramma hernieuwbare energie op rijksgrond

Deze video is een animatie met de titel ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’

[start voice-over]

In ons Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit in Nederland opgewekt moet worden via duurzame bronnen.

De Rijksoverheid levert een bijdrage aan de energietransitie door waar mogelijk grond en wateren ter beschikking te stellen. We sluiten  daarbij aan op de Regionale Energie Strategieën.

We kijken naar locaties die we als Rijk voor meerdere functies tegelijk kunnen  inzetten.

Denk bijvoorbeeld aan bermen, knooppunten, baggerdepots en sluizen.

Dit zijn vaak geschikte plekken om ook energie op te wekken. Zo maken we efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte in Nederland.

Om kennis en ervaring op te doen met het opwekken van duurzame energie is de pilot Hernieuwbare Energie op Rijksgrond gestart.

Samen met gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders en omwonenden leert het Rijk... via tien projecten wat de beste aanpak is om rijksgrond in te zetten voor het opwekken van duurzame energie op locaties die al een functie hebben.

Voordat we beginnen onderzoeken we eerst of een locatie geschikt is. 

We houden bijvoorbeeld  rekening met de veiligheid en doorstroming van het verkeer en de natuurwaarden.

We betrekken netbeheerders in een vroeg stadium om aansluitingen op het elektriciteitsnet  zo goed mogelijk te organiseren.

We kijken natuurlijk ook naar de omgeving. Hoe passen de windmolens en zonnepanelen  het beste in het landschap?

Wat zijn lokale ideeën en wensen? Hierin werken we samen met gemeenten, provincies en waterschappen en betrekken we ondernemers en omwonenden.

Die ideeën nemen we zoveel mogelijk mee bij de uitgifte van de grond. Dit regelen we via een openbare inschrijving.

Wat wij hebben geleerd passen we meteen toe in het vervolgprogramma, Opwek Energie op Rijksvastgoed, ook wel OER genoemd.

Daarin verkennen we de komende jaren nog meer locaties voor duurzame energieprojecten. We spelen daarmee in op verzoeken van gemeenten en provincies.

Wil je meer weten? Of heb je interesse om rijksgrond in te zetten voor duurzame energie?

Kijk dan op:
energieoprijksgrond.nl.

[einde voice-over]

Beeldtekst
Het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op rijksgrond is een samenwerking tussen: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.