Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Marloes Vermeule en Stefan Klabbers

Industrieel (1)

Industrieel bouwen wordt gezien als een montage-(bouw)proces en verschilt daarmee van het traditionele bouwproces, wat voornamelijk op de bouwplaats plaatsvindt. Bij industrieel bouwen worden gebouwonderdelen geprefabriceerd, zodat deze op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden. Deze prefab gebouwonderdelen worden geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden, waardoor de bouwplaats in sterke mate wordt ontzien. De verwachting is dat dit allerhande voordelen heeft; beperking van overlast, versnelling van een bouwproces, verhoging van de kwaliteit, beperking van uitstoot en efficiëntere logistiek. Meer informatie over dit thema en de vragen die het RVB en Defensie hebben op dit vlak binnen de marktconsultatie zijn te vinden in het marktconsultatiedocument in paragraaf 4.1.

Aanvullend hierop geven Inkoopadviseur Revitaliseringsprogramma, Marlous Vermeule en Stefan Klabbers (Vertegenwoordiger gebruiker Defensieonderdelen) een toelichting op dit onderwerp in deze video.

Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Marloes Vermeule en Stefan Klabbers

RONNIE OVERGOOR: Hoe nodig is dit hele programma? Misschien even een side-step, maar ik heb nu iemand aan tafel die hier dagelijks woont en werkt. Hoe belangrijk is het?
STEFAN KLABBERS: Daar kan ik heel kort over zijn. Dat is dat is hoogst noodzakelijk. Het is echt essentieel dat dit aangepakt gaat worden en goed. En dat we voor de komende jaren gewoon verder kunnen.
RONNIE OVERGOOR: Vanaf de Bernhardkazerne in Amersfoort van harte welkom. In het kader van het revitaliseringsprogramma van het Ministerie van Defensie in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf doen beide partijen een marktconsultatie. Om de kennis en de kunde van de markt te gebruiken en om te toetsen of ze op de juiste weg zijn. Wil je meer weten over deze marktconsultatie en over het revitaliseringsprogramma kijk dan op rijksvastgoedbedrijf.nl onder het kopje 'actueel'. Daar vind je alle verdere informatie.
Industrieel, Flexibel en Remontabel bouwen, IFR bouw is het uitgangspunt van het programma. Dit gesprek zoomen we specifiek in op het thema industrieel. Dat doe ik met twee gasten Marlous Vermeule en Stefan Klabbers, van harte welkom.
Even toch maar met de dame beginnen, Stefan als je het niet erg vindt. Marloes wat doe je binnen welke organisatie?
MARLOES VERMEULE: Mijn naam is Marloes Vermeule en ik werk als inkoper bij het Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit die rol ook betrokken bij het revitaliseringsprogramma en aangehaakt bij deze marktconsultatie.
RONNIE OVERGOOR: Heel goed. Dat zeg je niet voor de eerste keer hè?
MARLOES VERMEULE: Nee dat zeg ik niet voor het eerst.
RONNIE OVERGOOR:  Heel goed. Stefan wat is jouw rol?
Ik kan het al een beetje inschatten gezien je kleding...
STEFAN KLABBERS: Ik werk bij de staf van de Koninklijke Landmacht. Ik ben daar Sectiehoofd van de afdeling Vastgoed, Milieu en Brandweerzorg en het die hoedanigheid bemoei ik mij met vastgoedprojecten.
RONNIE OVERGOOR: Ik kan je echt zien als de gebruiker van alles dat met vastgoed te maken heeft. Ik zei al, we gaan hebben over industrieel als onderdeel van IFR-bouw. Marloes, even in brede zin wat is industrieel precies, wat wordt daar onder verstaan?
MARLOES VERMEULE: Ik denk dat het 't makkelijkst geduid kan worden als 'montage bouw proces'. Het is een proces waarbij gebouwonderdelen geprefabriceerd worden in de fabriek en vervolgens in elkaar gezet worden op de bouwplaats. Daarmee verschilt het ook van het traditionele bouwproces wat geheel op de bouwplaats plaatsvindt.
Dit gebeurt in eerste instantie in een fabriek en wordt dus later gemonteerd.
RONNIE OVERGOOR: Gebeurt dit al veel?
MARLOES VERMEULE: Ik denk dat dit steeds meer gaat gebeuren. Het kan een bijdrage aan het stikstof probleem. Hiermee wordt de stikstofuitstoot ook beperkt op de bouwplaats zelf dus ik denk dat dit wel iets is wat we steeds vaker gaan zien.
RONNIE OVERGOOR: Wordt het stikstofprobleem dan niet verplaatst? Want uiteindelijk moet er toch gebouwd worden denk ik dan.
MARLOES VERMEULE: In zekere zin wel, maar ik denk hoe meer aandacht we hier aan besteden hoe beter dit proces ook ingericht kan worden dat dit gunstige effecten gaat hebben.
RONNIE OVERGOOR: Want vertel eens even. Wat zou het allemaal op kunnen leveren? Wat zijn jullie aannames daarin, als we deze methodiek gebruiken?
MARLOES VERMEULE: Onze aanname is dat door dit proces op deze manier in te richten er ook een zekere zin van routineproductie plaats kan vinden. Dit kan ook leiden tot een soort standaardisatie van materiaal en proces, wat ook gunstige effecten kan hebben op de kwaliteit van het product. Daarnaast verwachten ook dat dit gunstige effecten heeft voor de doorlooptijden en dat dit leidt tot snellere doorlooptijden en ook tot een korter bouwproces op de locatie zelf dus op de kazernes, waardoor de gebruiker hier uiteindelijk ook minder overlast van ervaart.
RONNIE OVERGOOR: Dat zijn de aannames tot nu toe en zometeen de vragen die je aan de markt wil stellen. Hoe belangrijk zijn die kortere doorlooptijden die hier worden geschetst en nog een aantal voordelen die hier worden aangenomen. Hoe belangrijk is dat vanuit jouw oogpunt als gebruiker?
STEFAN KLABBERS: Als gebruiker is het belangrijkste dat het bedrijfsproces van Defensie door kan gaan. Op een kazerne hebben we eigenlijk een bedrijfsproces dat 24/7 doorloopt, want we hebben natuurlijk overdag de reguliere werkzaamheden. De opleidingen, de voorbereidingen van uitzendingen, oefeningen, maar 's avonds gaat het hier gewoon door, want hier wonen mensen. Dus het is een proces dat 24/7 doorloopt en dat moet door blijven gaan.
RONNIE OVERGOOR: Hoe zie jij dit vanuit gebruikersoogpunt? hoe nodig is dit hele programma? Misschien even een side-step, maar ik heb nu iemand aan tafel die hier dagelijks woont en werkt. Hoe belangrijk is het?
STEFAN KLABBERS: Daar kan ik heel kort over zijn, dat is hoogst noodzakelijk. Het is echt essentieel dat dit aangepakt gaat worden en goed, zodat we voor de komende jaren gewoon verder kunnen.
RONNIE OVERGOOR: Ja, de komende jaren, wij hebben het hier over een giga programma. Je doet nu een aantal aannames. Ik kan me ook voorstellen dat je het mis hebt. Dat industrieel misschien wel betekent dat je veel meer overlast veroorzaakt omdat ze niet nu met kleine vrachtwagentjes, ik ben maar een leek hè, maar dat ze nu met grote trailers met prefab onderdelen rijden waardoor de impact juist veel groter is. Veel vragen dus kan ik me voorstellen, of niet, richting de markt?
MARLOES VERMEULE: Ik denk dat dit ook de grootste uitdaging is die we aan de markt mee willen geven. Dat zeker het operationeel blijven van die kazerne heel belangrijk is.
RONNIE OVERGOOR: Veel vragen aan de markt, noem er eens 1 of 2, samenvattend... wat zijn de belangrijke vragen die je aan de markt wil stellen?
MARLOES VERMEULE: Een belangrijke vraag is wat de invloed van industrieel bouwen is op de uitvoeringsduur en of dit inderdaad leidt tot een korter bouwproces. Met name wat zijn de kansen en risico's in het kader van de planning.
RONNIE OVERGOOR: Ok belangrijke vraag. Standaardisatie ook een belangrijke vraag, dat zei je in het begin van gesprek. Vond ik interessant, want kan mij inderdaad voorstellen dat als je standaardiseert je waanzinnig effectief kunt bouwen. Ook een belangrijke vraag aan de markt?
MARLOES VERMEULE: Jazeker, ik ben heel benieuwd hoe de markt daarin staat.
RONNIE OVERGOOR: Ja Stefan, vanuit gebruikersperspectief, wat zijn jouw hamvragen die je aan de markt zou willen stellen?
STEFAN KLABBERS: Belangrijkste vanuit mijn oogpunt is dat ze de vraag 'hoe' ze gaan realiseren, waarbij wij zo min mogelijk last hebben van de realisatie van het proces en ons proces gewoon door kan kan gaan. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Dat er overlast is, dat is duidelijk. Alleen hoe gaan we dat tot een minimum beperken.
RONNIE OVERGOOR: Ja zodat de winkel door kan gaan. Helder. Mag ik jullie daar allebei heel veel succes mee wensen de komende jaren. En dank jullie voor deze toelichting. En dank je wel voor het kijken. Kijk voor andere video's en meer informatie op de website van het Rijksvastgoedbedrijf rijksvastgoedbedrijf.nl onder 'actueel’. Daar vind je alle verdere informatie. Voor nu dank je wel voor het kijken. Dag.

KORTE AFSLUITENDE MUZIEK