Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Rob Leus

Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Rob Leus

ROB LEUS: Defensie heeft veel kennis, het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel kennis, maar
de echte innovatieve kracht, de partijen die echt weten wat de nieuwe
ontwikkelingen zijn, waarmee je klaar bent voor de toekomst, of wat oplossingen
zijn voor de komende tien jaar, dat is de markt.
RONNIE OVERGOOR: Vanaf de Bernhardkazerne in Amersfoort, van harte welkom.
In het kader van het revitaliseringsprogramma van het Ministerie van Defensie, in samenwerking
met het Rijksvastgoedbedrijf, doen beide partijen een marktconsultatie om de
kennis en de kunde van de markt niet alleen te gebruiken, maar ook om te
toetsen of ze op de goede weg zijn. Wil je meer weten over die marktconsultatie
en over het revitaliseringprogramma, kijk dan op de website van
Rijksvastgoedbedrijf: Rijksvastgoedbedrijf.nl, voor meer
informatie. In deze video praat ik verder over dat revitaliseringsprogramma en dat
doe ik met mijn gast Rob Leus. Rob, van harte welkom. Om te beginnen even een korte
introductie wie je bent en wat je rol is in dit project.
ROB LEUS: Zoals je zei, ik ben Rob Leus. Ik ben van het Rijksvastgoedbedrijf en ik ben
programmamanager van het revitaliseringsprogramma.
RONNIE OVERGOOR: Eigenlijk ben je gewoon in charge van het hele programma?
ROB LEUS: Van het Rijksvastgoedbedrijf.
RONNIE OVERGOOR: Ja. precies, vanuit het Rijksvastgoedbedrijf. Zo meteen meer over die
samenwerking. Want het is een heel groot project? Dus dat is een uitdagende job, als programmamanager?
ROB LEUS: Dat is een uitdagende job ja, we zijn nu bezig met de portefeuille brede voorbereiding
en de planvorming per object. En we zijn op de Bernhardkazerne, waar we onze eerste pilot
gaan draaien. RONNIE OVERGOOR: Ja, daar ga je de eerste pilot draaien.
Ik wil een aantal dingen met je bespreken.
Om te beginnen, jullie gaan voor een integrale aanpak per object, wat anders
is dan wat je het verleden vaak zag, een aanpak per gebouw. Leg dat eens uit.
ROB LEUS: Kijk, dat zei je ook, het is een groot programma waarin we bijna
het hele defensie vastgoed aanpakken voor tweederde
en dat geeft gewoon andere mogelijkheden als je objectgericht
aanpakt. Op dit moment bestaan de kazernes uit
een heleboel kleine inefficiënte, monofunctionele gebouwen en door het
objectgericht aan te pakken, kun je eigenlijk zo'n hele kazerne inrichten...
herinrichten, in plaats van dat je alleen zo'n een gebouw aanpakt.
RONNIE OVERGOOR: En een object is voor jou dan? ROB LEUS: Een object is een kazerne, of kan zelfs
een verzameling van dicht bij elkaar gelegen kazernes zijn
en willen dus eigenlijk die oude
inefficiënte, kleine gebouwen vervangen door grotere
multifunctionele, breder inzetbaar, energie-efficiënte
moderne gebouwen, die gewoon eigenlijk weer klaar zijn voor de toekomst.
RONNIE OVERGOOR: En IFR is daarin een belangrijk begrip. Kun je dat eens toelichten waar dat
voor staat en waarom dat zo belangrijk is.
ROB LEUS: Bij zo'n grote aanpak, eigenlijk als je over alle kazernes heen kijkt, dan
kun je ongeveer 15 verschillende gebouwen-typologie identificeren, die in
grote veelvoud voorkomen. Als je het zo grootscheeps aanpakt, dat
betekent eigenlijk dat je kunt standaardiseren. Je wilt niet
250 gebouwen opnieuw ontwerpen, of misschien wel 1000
dus je kunt standaardiseren en dat maakt het eigenlijk ook dat je een industriële
aanpak, benadering, ook veel meer mogelijk kunt maken
ook omdat dat de overlast op locatie kan beperken. Wij hopen dat
willen we ook toets in deze marktconsultatie door die IFR-aanpak
dat we buiten ons terrein kunnen produceren, dus een hogere kwaliteit
door de industriële benadering, dat we de overlast op locatie
beperken en misschien ook wel sneller kunnen werken. RONNIE OVERGOOR: De r staat voor
remontabel, dat heeft met name ook te maken met het facet als het gaat om energieklimaat
en circulariteit?
ROB LEUS: Remontabel gaat om circulariteit, maar ook om flexibiliteit, ik gaf net aan dat de defensieorganisatie verandert en dat gebouwen, als ze flexibel zijn of zich kunnen meebewegen met het functioneren van Defensie, dat je ze misschien ook wel op een andere manier aan elkaar moet koppelen, of moet kunnen verplaatsen.
RONNIE OVERGOOR: Hoe moeilijk is dat? Om in de toekomst te kijken, als je kijkt hoe ook jullie je ontwikkelen en Defensie zich ontwikkelt?
ROB LEUS: Technische ontwikkelingen gaan steeds sneller, dus dat is ontzettend lastig.
Ik denk wel dat defensie is een taak die je in een land altijd zal hebben, dus we blijven bestaan, dus dat is al mooi.
RONNIE OVERGOOR: Ja, mooi. Daar kunnen we ook weer een half uur over filosoferen maar ik snap wat je zegt.
Dee samenwerking is belangrijk. Het is echt een
een samenwerking tussen Defensie en Rijksvastgoedbedrijf. Schets die eens hoe geef je zoiets vorm? ROB LEUS: Wat belangrijk is en daarom hebben ook een gezamenlijke projecten-organisatie opgericht. In mijn overtuiging is een goede voorbereiding een heel belangrijk onderdeel van een
succesvolle realisatie, om dat samen op te pakken, om zo
goed mogelijk de behoeftes van Defensie in kaart te brengen en met de kennis en expertise die bij Defensie zit en bij het Rijksvastgoedbedrijf zit en dat zo goed mogelijk te koppelen aan toekomstbestendige oplossingen, hebben we een gezamenlijke projectorganisatie opgericht, die nu bezig is met de voorbereiding, maar die zich ook door zal gaan straks in de realisatie en dus niet volgordelijk werken, maar gezamenlijk
bedenken en uitvoeren. RONNIE OVERGOOR: En, dat was mijn nieuwsgierigheid maar hoe lang plan je en hoe lang gaat die projectorganisatie vooruit denken, want als ik de documentatie doorlees, dan hebben we het over een project van 20 jaar.
Dat lijkt mij zo lastig. ROB LEUS: We zijn nu bezig met het voorbereiden van de eerste shift. Martijn heeft het wellicht ook net uitgelegd
dat we 27 geclusterde objecten gaan aanpakken in totaal zijn het ongeveer 50 kazernes
in die 20 jaar. Dat kunnen we niet in een keer doen zo ver kunnen ook niet vooruit kijken en we zijn nu bezig met het voorbereiden van de eerste shift de eerste golf en dat zijn zes objecten
en dan kijken we naar start van realisatie 2023, 2025 tot ongeveer 2030, dat is echt wel
het maximum. RONNIE OVERGOOR: Ja, precies. En tot slot de marktconsultatie werd al genoemd. Hoe belangrijk is die?
ROB LEUS: Die is ontzettend belangrijk. Net als we samen met Defensie aan het voorbereiden zijn en we willen dit op een andere manier doen Defensie heeft veel kennis, het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel kennis
maar de echte innovatieve kracht, de partijen die echt weten wat de nieuwe ontwikkelingen zijn, waarmee je klaar bent voor de toekomst of wat de technieken, of de oplossingen zijn voor de komende tien jaar, dat is de markt en dat wil je zo vroeg mogelijk aanhaken, je wil zo vroeg mogelijk samen bedenken wat de juiste oplossingen zijn voor Defensie. RONNIE OVERGOOR: Dus zie deze video dan maar als een soort eerste uitnodiging om de markt op te roepen. Die marktconsultatie krijgt in alle hand vorm de komende tijd denk ik, om dat te gaan vormgeven.
Dank voor je toelichting voor nu. En dank voor het kijken en wil je meer weten over het revitaliseringsprogramma en over de marktconsultatie, waar we zojuist over spraken, kijk dan op de website van
Rijksvastgoedbedrijf. Rijksvastgoedbedrijf.nl, onder het
kopje actueel en daar vind je alle informatie. Voor nu dank je wel voor het kijken.
Dag.