Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Martijn Peters

Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Martijn Peters

MARTIJN PETERS: Nijpend zou ik het nog niet willen noemen, maar we merken zeker dat vastgoed
uitvalt, installaties die het begeven. Die
onderhoudsachterstand zorgt ervoor dat gebouwen
zodanig slecht worden, dat werken er in zeer onaangenaam wordt op een aantal
plekken. Door de bank genomen, hebben een enorme opgave.
RONNIE OVERGOOR: Vanaf de Bernhardkazerne in Amersfoort, van harte welkom. In het kader van het
revitaliseringsprogramma van het Ministerie van Defensie, in samenwerking
met het Rijksvastgoedbedrijf, doen beide partijen samen een marktconsultatie
om de kennis en kunde van de markt te gebruiken en om te toetsen of ze op de
juiste weg zijn. Alles over deze maar consultatie is te
vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf
Rijksvastgoedbedrijf.nl en in deze video gaan we in op dat revitaliseringsprogramma.
en dat doe ik met mijn gast Martijn Peters. Martijn, van harte welkom.
Dit is jouw thuishaven.
MARTIJN PETERS: Volgens mij één van de.
RONNIE OVERGOOR: Wat doe je binnen Defensie?
MARTIJN PETERS: Ik werk bij de afdeling vastgoed van het
directoraat-generaal Beleid en die afdeling Vastgoed beheert en
beheerst de portefeuille de vastgoedportefeuille van Defensie.
RONNIE OVERGOOR: Daar zo meteen meer over. Het revitaliseringsprogramma in het kort, kun
je het eens schetsen?
MARTIJN PETERS: Het revitaliseringsprogramma is
onderdeel van het strategisch vastgoedplan. Dat is begin 2019 vastgesteld door
Defensie en beschrijft de aanpak van de portefeuille, de verbetering van de
vastgoedportefeuille van Defensie, op allerlei gebieden.
RONNIE OVERGOOR: Voor de komende...?
Dat is een project dat loopt, dat gaat nog wel een tijdje lopen he?
MARTIJN PETERS: Het streven is tussen de 15 en 20 jaar, om het grootste deel van de portefeuille
verbeterd te hebben.
RONNIE OVERGOR: Is het heel erg nodig?
MARTIJN PETERS: Het is hartstikke nodig. We hebben een enorme vastgoed portefeuille
die op aantal fronten nogal gemankeerd is. We hebben onderhouds-achterstanden
we hebben een duurzaamheidsopgave, die we slecht kunnen invullen in het huidige
vastgoedbestand. Daar zit nogal wat uitdagingen en problemen in, dat klopt.
RONNIE OVERGOOR: Merk je dat al in de alledaagse operatie? Is het echt nijpend, of nog niet?
MARTIJN PETERS: Nijpend zou ik het nog niet willen noemen
maar we merken zeker dat er vastgoed uitvalt, installaties die het
begeven. Die onderhoudsachterstand zorgt ervoor
dat gebouwen zodanig slecht worden, dat werken erin, zeer onaangenaam wordt op
een aantal plekken. Dat is natuurlijk niet overal zo, maar
door de bank genomen, hebben een enorme opgave.
RONNIE OVERGOOR: Tijd voor vernieuwing. kun je iets vertellen over die schaalgrootte?
MARTIJN PETERS: Defensie heeft een enorme en
gedifferentieerde vastgoedportefeuille. Zes miljoen
vierkante meter gebouwd oppervlakte, 35 duizend hectare
terreinen horen daarbij wil. Van die zes miljoen vierkante meter gaan we in het
revitaliseringsprogramma ongeveer 4 miljoen aanpakken.
RONNIE OVERGOOR: Ok, tweederde ongeveer?
MARTIJN PETERS: Ongeveer tweederde. En daarvan gaan we de helft slopen, dus dan houden
we ongeveer twee miljoen vierkante meter over en
2 miljoen vierkante meter slopen. En van die twee miljoen die we slopen, gaan we
ongeveer 1,2 miljoen vierkante meter terugbouwen.
RONNIE OVERGOOR: Wat een project.
MARTIJN PETERS: En dat duurzaam en toekomstvast
RONNIE OVERGOOR. Ja en circulair. We zijn
een serie video's aan het maken, dus voor iedereen die die interesseert is, die kan
op de website waar ze het nu deze video zitten te kijken, ook de andere video's
zien. Tot slot, de eerste pilot, we zitten hier
in de Bernhardkazerne in Amersfoort. Dit wordt dé pilot he?
MARTIJN PETERS: Dit wordt dé pilot.
RONNIE OVERGOOR: Wat ga je hier allemaal doen?
MARTIJN PETERS: Om een aantal redenen. We gaan
het allergrootste deel van gebouw bestand hier, gaan we slopen en van de 140
gebouwen, die op dit terrein staan, blijven er ongeveer 120
in de sloopportefeuille worden daar onder gebracht en worden circa 20
teruggebouwd, dus minder gebouwen, maar wel veel groter en we hebben een...
energietransitie-opgave, waar we hier mee gaan oefenen, samen met de markt en daar hebben
via de bouwcampus wat verkenningen voor gedaan en de Bernhardkazerne moet dan
op termijn over een paar jaar weer helemaal tiptop in orde zijn. Klaar voor de toekomst.
RONNIE OVERGOOR: En wat is, jouw concrete rol
in dit hele programma? Ga jij het helemaal overzien, of
MARTIJN PETERS: Ik heb de aanpak bedacht en mag
MARTIJN PETERS; Ik heb de hele aanpak bedacht en mag dus vanuit de afdeling vastgoed
als programmanager, dat begeleiden.
RONNIE OVERGOOR: Dan wens ik jou, dan heb je het voorlopig heb je het druk
heb je een groot project te doen. Daar wens ik je heel veel succes mee.
Martijn Peters: Dank je wel.
RONNIE OVERGOOR: En dank je wel voor het kijken naar deze
video. Wil je meer video's zien, of meer weten over het revitaliseringsprogramma
kijk dan op de website van het Rijksvastgoedbedrijf: rijksvastgoedbedrijf.nl.
Kijk onder het kopje Actueel, daar vind je alles.
Dank je wel.