Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Bert Otto en Dennis Sandbulte

Algemene marktinzichten en contractering (4)

Op dit moment (najaar 2020) zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt voor wat betreft contractvormen en staat de aanbestedingswijze nog open. Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf nemen bij deze afwegingen graag vooraf de input vanuit marktpartijen mee (in plaats van deze slechts achteraf te toetsen). Op deze manier kunnen we deze input meenemen in onze afwegingen en opzetkeuzes bij de verdere voorbereiding.

Relevante aspecten daarbij zijn onder andere clustering van werkzaamheden, scope van contracten, marktcapaciteit, fabricageproces en niet te vergeten: huidige mogelijkheden en ervaringen.

Meer informatie over dit thema en de vragen die het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie hebben op dit vlak binnen de marktconsultatie zijn te vinden in het marktconsultatiedocument in paragraaf 4.4.

Aanvullend hierop geven Strategisch Inkoop- & Contractmanager Revitaliseringsprogramma, Dennis Santbulte en Bert Otto (Hoofd Assetmanagement Defensie Vastgoed Management) een toelichting op dit onderwerp in deze video.

Marktconsultatie IFR: Ronnie Overgoor interviewt Bert Otto en Dennis Sandbulte

DENNIS SANTBULT: In hoofdzaak voor het stukje contractering in ieder geval, komt het erop
neer dat wij heel erg benieuwd zijn hoe marktpartijen vanuit hun visie aankijken
tegen bepaalde bijvoorbeeld innovatieve contractvormen.
RONNIE OVERGOOR: Vanaf de Bernhardkazerne in Amersfoort, van harte welkom
In het kader van het revitaliseringsprogramma van het Ministerie van
Defensie, in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf doen
beide partijen samen een marktconsultatie
om de kennis en de kunde van de markt te gebruiken en zo op die manier te toetse
of ze op de juiste weg zijn . Alles over deze marktconsultatie vind je op de
website van het Rijksvastgoedbedrijf Rijksvastgoedbedrijf.nl. Kijk onder
het kopje actueel en je vindt daar alle verdere informatie. In deze video ga ik
in op twee aspecten: contractering en marktinzichten. Bij mij te gast, twee
gasten maar liefst: Bert Otto En Dennis Santbult.
Van harte welkom heren.
Om met om jou te beginnen Dennis, wat doe je in het dagelijks leven qua werk?
DENNIS SANTBULT: Dennis Santbult, ik werk inderdaad bij de inkoop- en contractmanagement-afdeling
van het Rijksvastgoedbedrijf en ik ben de strategisch inkoper en
contractmanager, binnen het programma van het revitaliseringsprogramma en daarnaast
ben ik projectleider en trekker van het
werkverband noemen we dat, voor de marktconsultatie voor dit programma.
RONNIE OVERGOOR: Dan heb je het druk.
DENNIS SANTBULT: In deze tijden. is dat even wat drukker, dat klopt ja, maar wel leuk.
RONNIE OVERGOOR: Bert Otto, wie ben jij en wat doe jij in het dagelijks leven?
BERT OTTO: Ik ben werkzaam bij de Defensie vastgoedmanagement van het Defensie
ondersteuningscommando en vanuit mijn functie als hoofd van de
afdeling een assetmanagement, hou ik me veel bezig met het gebruik van
Defensie vastgoed op de langere termijn.
en vandaar ook dat het revitaliseringsprogramma
natuurlijk erg van belang is...
voor onze afdeling en vanuit Defensie Vastgoedmanagement probeer ik
de inbreng te verzorgen bij deze marktconsultatie. RONNIE OVERGOOR: Werk je in het
dagelijks leven ook veel samen, of is het dat het puur in dit interview nu even
samen komt, de twee expertises? BERT OTTO: We hebben tot nog inhoudelijk nog niet
niet heel veel dingen samen hoeven doen, kunnen doen, mogen doen, maar
Dennis Santbult: In dit kader werken we vaker samen. RONNIE OVERGOOR: Dennis, als gaat om
contracten, laat dat eerste onderwerp en je
noemde de term al zelf als het gaat om je eigen rol. Het gaat nogal ergens om.
Dus licht mij eens bij. Wat is er allemaal van belang en
als het gaat om contractering.
DENNIS SANTBULT: Klopt, ja. Dit is natuurlijk een gigantisch programma
daar komt een heleboel bij kijken, je hoort van allerlei onderwerpen voorbij
komen op het gebied van IFR, over de techniek, over de duurzaamheid
af en toe ondergeschoven kindje is dan de wijze waarop je zoiets gaat
contracteren met marktpartijen. Het is niet 1 project, 1 opdracht van
maak voor mij 1 gebouw waar ik naar 1 marktpartij ga. Het is een gigantische
opgave. Normalitair doen wij daar vanuit onze
expertise vanuit inkoop- en contractmanagement
maken we altijd een goede afweging van wat is de beste manier om een opdracht
met een marktpartij te contracteren en daar kijken we naar aspecten zoals hoe
stevig is onze behoeftenstelling? Hoe zeker weten we wat we willen?
Hoe kunnen we de beste risicoverdeling in een contract zetten?
Waar liggen eventuele technische, of contractuele verwevenheden met andere
projecten af lopende programma's? Als je kijkt naar zo'n groot programma
als het revitaliseringsprogramma, zo'n omvang en helemaal als we zeggen
het uitgangspunt wat er binnenin het programma willen doen is IFR, daar komen
wat bijzondere dingen ook kijken bij het feit hoe gaan we dit goed contracteren?
RONNIE OVERGOOR: Ja, industrieel flexibel en remontabel. Inen aantal andere video's gaan we daar
dieper op in, want we hebben het over een periode van 20 jaar
hoe cluster je zoiets, want dat is een unieke manier van contracteren
lijkt mij en heel complex? DENNIS SANTBULT: Ja, dat zullen we, wat ik al zei er zijn wat
bijzonderheden, die hier inderdaad bij komen kijken
dus we moeten heel goed gaan kijken hoe kunnen we het beste contracteren en in
een normaal bouwproject heb je verschillende fasen, je hebt een
ontwerpfase, eerst de voorbereiding, ontwerp, realisatie en dan het gebruik en de
onderhoudsfase. Bij IFR, industrieel flexibel en remontabel, komen daar wel
wat bijzonderheden bij kijken, die we in het aspect contractering graag mee willen
nemen. Eentje, precies wat jij noemt.
Dit zijn een heleboel verschillende opgaven, hoe ga ik
die indelen in soort clusters voor opdrachten. Het is niet een opdracht voor
een partij. Bij het stukje ontwerp daar komt ook kijken hoe kunnen we dit
goed uit vragen? Op welk niveau moet ik een uitvraag stellen om een marktpartij de
gelegenheid te geven een goed systeem qua IFR bijvoorbeeld aan te bieden?
Hou ik dat functioneel, of ga ik al gedetailleerd zaken
meegeven? In de gebruiksfase komen we natuurlijk tegen aspecten aan dat
we potentieel niet alleen een gebouw langdurig willen laten staan maar
misschien ook willen verplaatsen, van functie willen laten wisselen
dat is iets normaal wat niet in een
contract zit. Als ik hem ooit wil gaan renoveren, wordt dat een nieuwe opdracht.
In deze, kan het interessant zijn om te kijken
of we op een innovatieve manier dat misschien in een contract zouden kunnen
meenemen. We zeggen niet dat we dat willen, maar het is interessant om te kijken of
dat mee kunnen nemen. RONNIE OVERGOOR: En dat contractering op zich ook innovatie kent dus?
Het zal wel moeten, in zo'n project als dit. DENNIS SANTBULT: Precies, daar komt nog een ander
aspect bij, waar we even vanuit mijn expertise dan ook tegenaan lopen.
Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie zijn een aanbestedende dienst, dat betekent
dat wij wel aan regeltjes gebonden zijn en waarbij we dus niet naar op zoek zijn, is
een prachtig gemaakt gebouw wat slechts door een marktpartij, namelijk
door degene die het heeft gebouwd, kan worden aangepast.
Kan worden uitgebreid, kan worden verplaatst, of van functie kan laten...
wisselen, want ja dan lopen we tegen die regeltjes aan. We zijn ook wel een beetje
op zoek van: hoe kunnen we het wel zo contracteren
dat we het dan in vaktermen wel open source houden.
RONNIE OVERGOOR: Ja, precies. DENNIS SANTBULT: Zodat andere marktpartijen ook later misschien een rol
kunnen spelen in een renovatie.
RONNIE OVERGOOR: Helder verwoord. Dat betekent, Bert, dat je
in die IFR-bouwwereld. Hoe groot is jullie
kennis al? Dat inzicht in die markt?
BERT OTTO; Nou, die is nog niet zo groot. Wij
hebben als Defensie nog erg weinig ervaring
met het IFR bouwen.
Ook binnen het Rijksvastgoedbedrijf is nog niet heel veel ervaring
aanwezig, daarom is inderdaad deze marktconsultatie erg
van belang. We zijn echt op zoek, zoals Dennis ook aangaf, naar de meest passende
wijze om de markt te gaan benaderen en als je dat wilt doen, dan heb je dus
inzicht nodig in de bijzonderheden van van die markt.
Daarom zal de de consultatie die we die we nu oplopen
zal ons echt meer inzicht moeten geven in die bijzonderheden
en dan probeer je zo goed mogelijk een aanbestedingsstategie te vinden, die past
bij de markt die op gebied van IFR aan de gang is
RONNIE OVERGOOR: Schets die markt eens even, voor zover je daar inzag in hebt, wat voor partijen
hebben we het dan allemaal over?
BERT OTTO: Dan hebben we heel veel verschillende
soorten partijen. we hebben grote partijen, maar we zijn ook op zoek naar partijen
die misschien in kleine niches ook een bijdrage kunnen leveren en eigenlijk
industrieel, flexibel en remontabel bouwen, daar hebben we als Defensie ook
bewust voor gekozen, want dat geeft ons de mogelijkheid om in de
toekomst ook wat flexibeler met onze objecten om te gaan. Je ziet de Bernhardkazerne
is een groot complex met heel veel gebouwen
maar ja, je kan daar over 10 jaar misschien wel heel andere ideeën over
hebben, daarom willen we dat dat we dat remontabel en flexibel bouwen er heel
graag in hebben. Het industrieel gedeelte is natuurlijk ook van belang om
overlast op de locatie te verminderen, maar inzicht in de markt, dat is belangrijk.
We willen bijvoorbeeld weten, hoeveel capaciteit is er nou op IFR gebied
binnen de markt. Dat revitaliseringsprogramma van Defensie, dat beslaat een
groot deel van het defensievastgoed, dat is dus een behoorlijk omvangrijke klus.
RONNIE OVERGOOR: 27 objecten volgens mij, tweederde van het vastgoed.
BERT OTTO: Tweederde van het vastgoed van Defensie. Dat is een 6 miljoen
vierkante meter bruto vloeroppervlak. RONNIE OVERGOOR: Ongelooflijk.
BERT OTTO: Defensie is een van de grootste
vastgoedboeren van Nederland, als ik het zo maar even mag zeggen.
En dat betekent dat wij daar als we daar een en tweederde van daarvan aanpakken
dat dat een enorme klus is.
RONNIE OVERGOOR: Dat is best een projectje.
Wat ik je ook hoor zeggen, even voordat ik naar het belangrijkste onderdeel ga
is namelijk welke vragen jullie aan die markt hebben. Wat ik ook hoor zeggen, is
dat er duidelijk behoefte is aan niet alleen de grote jongens uit de markt zeg
maar, maar ook juist kleinere MKB innovatieve partijen, die
wellicht waanzinnige oplossingen hebben om jullie te helpen
BERT OTTO: Precies. En dan hangt het ook een beetje af van de strategie die we
uiteindelijk kiezen. MKB-bedrijven kunnen waarschijnlijk wel heel goed meedoen in
regionale contractering, misschien wat
minder landelijk, dus daar zal een hele goede afweging plaats moeten vinden van
hoe kun je we die op de beste manier gaan benaderen?
RONNIE OVERGOOR: De marktconsultatie
dat doen we niet in hun gesprekje van een paar minuten, want jullie
hebben veel meer vragen en jullie gaan dat uitvoerig doen, die marktconsulatie
in vele vormen maar pak eens even een of twee vragen eruit
Dennis, als jij nu zegt wauw, dat is een vraag die wil ik echt aan de markt stellen.
DENNIS SANTBULT: Ja, wat je zegt. We hebben verschillende vragen gesteld, maar in
hoofdzaak voor het stukje contractering in ieder geval, komt het erop neer dat wij
heel erg benieuwd zijn hoe marktpartijen vanuit hun visie aankijken tegen
bepaalde bijvoorbeeld innovatieve contractvormen.
Stel wij kijken naar een stukje van de gebruiksfase om daar een dienstverlening
voor innovatie in mee te nemen of een stukje voor de verplaatsbaarheid en
daarnaast ook heel erg benieuwd wat er vanuit de oplossingen die de markt al
beschikbaar heeft, wat vanuit hen de behoefte is om in de uitvraag daarop
over op te schrijven, welk niveau van de uitvraag moeten
wij nou gaan meegeven, zodat de marktpartijen hun goede oplossingen bij
ons kunnen aanbieden. Daar zijn we ook heel erg benieuwd naar.
RONNIE OVEROOR: Beetje vastgoed as a service? Om maar in ICT-jargon te spreken.
Dat zou een innovatieve manier zijn.
DENNIS SANTBULT: Dat zijn zaken waar we naar kunnen kijken in deze
zo'n programma biedt nu juist de kansen om daar naar te kijken.
RONNIE OVERGOOR: Ja,. Jij nog een vraag waarvan je zegt, die wil ik in ieder geval
gesteld hebben richting de markt.
BERT OTTO: We zijn zeer benieuwd ik zei al
We hebben zelf niet heel veel ervaring met IFR bouwen, maar we hebben wel
interesse in de ervaring die al opgedaan is. En eigenlijk is er stiekem ook een soort
vraag van gewoon: is er überhaupt wel veel ervaring met IFR-bouwen bij
de marktpartijen, bij ons hier in Nederland?
Of is het het nog veelal de ideeën en de theorieën en de gedachtes van achter
de tekentafel? Dus we wlillen wel heel graag in contact komen
met de bedrijven die al ervaring hebben op het gebied van IFR en dan ook gelijk
wat informatie daaraan koppelen in de vorm van hoe gaat
nou zo'n fabricageproces. Dat industrieel bouwen
heb je daar een eigen fabriek, eigen locatie voor. Of, hoe heb je dat anders
ingeregeld. Dat soort achtergronden over het proces
hoe nou, zo'n IFR-bouwer aan de gang gaat
die willen we graag weten, want dat zijn zaken die we mee kunnen nemen
om de aanbestedingsstrategie uiteindelijk het best passende bij de
markt te laten zijn.
RONNIE OVERGOOR: Helder. Super interessant traject.
Succes daarbij heren, allebei. En dank je wel voor het kijken naar deze
video. Wil je andere video's kijken, of meer zien over deze hele
marktconsultatie en het revitaliseringsprogramma? Kijk dan op de website van het
Rijksvastgoedbedrijf: rijksvastgoedbedrijf .nl. Kijk onder Actueel
en je vindt alle informatie. Voor nu dank je wel voor het kijken.
Dag.