Veiligheid in aanbestedingen

Veiligheid in aanbestedingen

(Beeldtitel: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Een animatie.)

VOICE-OVER: In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongelukken.
Er wordt vaak op hoogte en met gevaarlijke stoffen gewerkt.
Veel ongelukken en bouwfouten kunnen voorkomen worden door goede regie, communicatie en alertheid.
Als we bewuster omgaan met veiligheid en we veiligheid verankeren in onze werkcultuur leidt dit tot minder ongevallen op de bouwplaats.

(Een werkman.)

Daarom hanteren opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekenen vanaf 2022 de veiligheidsladder een schaal van vijf treden waarmee we het veiligheidsbewustzijn van opdrachtgevers en opdrachtnemers meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar maken.
Dit wordt op een eerlijke en toegankelijke manier beoordeeld met de ambitie jouw organisatie te helpen een trede hoger te komen.

(Een contract.)

De veiligheidsladder wordt vervolgens meegenomen als geschiktheidscriterium in de selectiefase of als contracteis.
Dus voer je opdrachten uit voor een van de betrokken partijen zorg dan dat je voor 2022 laat zien dat je hieraan voldoet.
Er zijn drie manieren om aan te tonen dat je een bepaalde trede op de veiligheidsladder hebt bereikt.
Eén: certificering.
Twee: ervaringsaudit.
En drie: een self-assessment geverifieerd door een certificerende instelling.
Wat er van je wordt gevraagd, is deels afhankelijk van je contractwaarde.
Is deze laag, gemiddeld of hoog?
En deels van de impact van je risicoprofiel.
Ook hiervoor geldt: is deze laag, gemiddeld of hoog?

(Een man aan een laptop.)

De wijze van certificeren verschilt dus per situatie.
Ga vandaag nog naar gc-veiligheid.nl en ontdek in een paar stappen welke bewijsvorm past bij jouw bedrijf en wat je in gang moet zetten om hieraan te voldoen.
Zo ben je goed voorbereid en werken we gezamenlijk aan veiligheid voor iedereen.

(Beeldtekst: Governance Code Veiligheid Bouw. ViA-certificering? Weet wat je moet doen! Ga naar GC-veiligheid.nl.)

RUSTIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO