Communicatie met de omgeving marinierskazerne Nieuw-Milligen

Voor omgeving en direct belanghebbenden organiseert het ministerie van Defensie samen met het Rijksvastgoedbedrijf informatiebijeenkomsten. Zo weet u wat er de komende jaren op de locatie van Kamp Nieuw-Milligen (KNM) gebeurt en wat de komst van de mariniers voor u betekent. De verslagen hierover vindt u hier.

  • Bel voor vragen aan het Rijksvastgoedbedrijf naar telefoonnummer 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Voor dit nummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten en geen informatietarief.
  • U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier  op de website van rijksoverheid.nl. Meld daarbij, indien bekend, aan welke directie of afdeling van het Rijksvastgoedbedrijf uw vraag is gericht en/of wat uw relatie is met ons. Dit helpt ons beter uw vraag te beantwoorden.
  • Informatie voor marktpartijen over de PPS-aanbesteding van Kamp Nieuw-Milligen vindt u op Tenderned.

  • De gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland en de Staat, te weten het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Defensie, hebben gezamenlijk een ruimtelijk kader hebben opgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden en de ambities van het project benoemd. Belangstellenden kunnen het document opvragen via Postbus.RVB.PPSHKNM@rijksoverheid.nl.  Daarnaast is er een Leeswijzer Ruimtelijk Kader Marinierskazerne Nieuw-Milligen beschikbaar.