Stuurgroep Binnenhof besluitenlijst 27 september 2021

De stuurgroep Binnenhof - onder voorzitterschap van de heer Pechtold - is een klankbord voor het Rijksvastgoedbedrijf, gebruikers en deskundigen als het gaat om collectieve belangen van de gebruikers. De besluitenlijst van het overleg van 27 september 2021 is hier in te zien.