Veelgestelde vragen – online informatiebijeenkomsten Binnenhofrenovatie, 17 mei 2021

Tijdens de online informatiebijeenkomsten op 17 mei 2021 - over de renovatieplannen van het Binnenhof - zijn verschillende vragen gesteld via de chatfunctie. Op basis van de transcripten van deze vragen is onderstaande bloemlezing ‘Veelgestelde vragen’ opgesteld.

De voorkeursroute gaat over de net nieuw aangelegde Plaats. Dat is juist een autoluw plein geworden dat doorgetrokken is naar de Hofvijver. Het is toch heel onwenselijk juist daar bouwverkeer te hebben?

De wegconstructie in de buurt van de Plaats is zo ontworpen dat het de combinatie van tram, bus en bevoorrading kan dragen. Bouwverkeer is wel een extra belasting, maar bleek, na afweging, te prefereren boven uitstel tot na de renovatie.
Het is goed om tegelijk met de renovatie van het Binnenhof te investeren in de openbare ruimte rond het Binnenhof. Nu investeren in een nieuwe Plaats is beter voor de binnenstad dan 6 jaar wachten en ambities vooruitschuiven. Dat de rijloper met natuursteen het de komende jaren flink voor de kiezen krijgt, realiseren we ons.

Hoe is het transport van materiaal naar de bouwplaats geregeld?

Wij werken zoveel mogelijk vanuit een centrale plaats (een hub) aan de rand van de stad. Er zijn 3 logistieke routes voor aanvoer en afvoer. Die zijn voor het gehele project gelijk. Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van elektrische voertuigen. Aanvoer en afvoer gaat volgens het Just-in-Time-principe. Transport van materiaal vindt in principe buiten de spits plaats tussen 9.00 en 16.00 uur.

Komt er ook een fietsenstalling onder het Buitenhof?

Een fietsenstalling Buitenhof maakt geen deel uit van de renovatieplannen van het Binnenhof. De gemeente onderzoekt wel de haalbaarheid van een andere oplossing voor de fietsenstalling op het Buitenhof.

Waar komt het bezoekerscentrum en wat wordt daar gepresenteerd? Komen ook historische aspecten aan de orde?

Het bezoekerscentrum komt in de directe omgeving van het Binnenhof. De locatie wordt nog definitief bepaald. In het bezoekerscentrum wordt onder meer aandacht besteed aan nieuws en actualiteiten rond de renovatie, de bouwnijverheid van 800 jaar Binnenhof, archeologie en andere wetenswaardigheden.

Wanneer is het weer mogelijk het Binnenhof te bezoeken?

Vanaf de start van de renovatie worden bouwschuttingen geplaatst en wordt het Binnenhof afgesloten voor publiek. In de eerste fase van de renovatie wordt vooral onderzoek gedaan in de gebouwen, wordt asbest verwijderd en licht sloopwerk verricht. Als het weer mogelijk is, dan organiseren wij rondleidingen over de bouwplaats. We komen hier op terug zodra er meer bekend is.

Waar gaat de biologische (woensdag) markt naar toe? Komt deze terug na de renovatie?

Vanaf oktober 2021 verhuist de markt naar een andere plek in de binnenstad. Die plaats is nog niet definitief bekend. Gezocht wordt naar een nieuwe vaste locatie. De markt komt niet meer terug op de Hofplaats.