Verslag Marktbijeenkomst Binnenhof 30 november 2016

Het Binnenhof wordt gerenoveerd. Om veiligheidsredenen moeten bouwgegevens geheim blijven. Daarom zijn opdrachten voor het project geheim verklaard, wat gevolgen heeft voor de wijze waarop de inkoop wordt georganiseerd. Hoe pak je zoiets aan?
Bij de Marktbijeenkomst Renovatie Binnenhof op 30 november 2016 zocht het Rijksvastgoedbedrijf naar antwoorden met ruim 130 architecten, installateurs, aannemers en andere vertegenwoordigers uit de bouwwereld. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, UNETO-VNI en de BNA.