Uitleg Hoge Raad van Adel bij restauratie Alliantiewapen, Huis Ten Bosch, Den Haag.

Op de zuidgevel van paleis Huis ten Bosch staat het wapenschild afgebeeld van prins Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms. Het wapen is rijk versierd, onder andere met gouden blokjes, gouden en rode leeuwen en blauwe jachthoorns. Tijdens de restauratie was er twijfel over met name de originele kleuren van het wapenschild.  Daarom is advies gevraagd bij de Hoge Raad van Adel, het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek en dé autoriteit op het gebied van wapenschilden.