Beleid kortingen zandwinning

Zandwinbedrijven vragen soms korting op de tarieven die de Staat hiervoor in rekening brengt. Sinds de vorming per 1 juli 2014 hanteert het Rijksvastgoedbedrijf vast beleid dat geen kortingen worden verleend op de reguliere zandwintarieven. 
Vóór 2014 zijn dergelijke kortingsverzoeken wel eens gehonoreerd. Bijvoorbeeld omdat het baggeren alleen onder lastige omstandigheden kan plaatsvinden, terwijl de belangen van de Staat vergden dat de werkzaamheden toch zouden worden uitgevoerd. Dit betekent dat uitsluitend voor enkele aflopende zandwinprojecten van vóór 2014 kortingen zijn toegestaan.