Koninklijk Besluit overgang Dienst Vastgoed Defensie naar Rijksvastgoedbedrijf

Besluit van 17 december 2014, nr. 2014002422, houdende herindeling met betrekking tot vastgoed defensie.