Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek

De Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek zijn bedoeld voor eigenaren, gebruikers en beheerders van gebouwen, complexen en gebieden. Daarnaast bieden zij een handreiking aan overheden, architecten en adviseurs, aan projectmanagers en aan bouwhistorici zelf. De richtlijnen zijn opgesteld door onder meer het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.