Klachtenregeling aanbesteden Rijksvastgoedbedrijf

Regeling voor ondernemers die een klacht willen indien bij het Rijksvastgoedbedrijf. Alleen ondernemers die belang hebben bij een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen een klacht indienen. Dit zijn geïnteresseerde ondernemers, (potentiële) inschrijvers en gegadigden, onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden en brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van ondernemers. Onderaannemers kunnen een klacht indienen voor zover ze niet klagen over de relatie hoofdaannemer - onderaannemer.