Contentonderzoek www.rijksvastgoedbedrijf.nl WCAG 2.1

Het toegankelijkheidsonderzoek naar Rijksvastgoedbedrijf is afgerond op 3 oktober 2023. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.