Toegankelijkheid rijksvastgoedbedrijf.nl WCAG 2 onderzoek Niveau AA

 Het toegankelijkheidsonderzoek naar http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl is afgerond op 29 september 2020. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.