Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), de potentie van verduurzaming. Bijlage 1-8

Bijlagen bij het rapport Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). De potentie van TEO voor verduurzaming van de gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat (kosten en baten)

Bijlagen

 1. Uitgangspunten Standaard gebouw
 2. Bijlagen labelstudie
 3. Principeschema’s
 4. Resultatentabel
 5. Rapportages Deltares ‘Effecten van Thermische Energie uit Oppervlaktewater’, te weten:
  • Bijlage 5a: Rapportage ‘Effecten van Thermische Energie uit Oppervlaktewater’ d.d. 12 april 2018, status definitief.
  • Bijlage 5b: Memo ‘Aanvulling berekeningen effecten van thermische energie uit oppervlaktewater’ d.d. 8 november 2018.
 6. Memo’s Deltares risico aangroei mosselen en draadalgen, te weten:
  • Bijlage 6a: Memo ‘Kans op aangroei van mosselen in TEO-installaties’ d.d. 19 oktober 2018.
  • Bijlage 6b: Memo ‘Draadalgen als mogelijke belemmering voor TEO-Installaties’ d.d. 19 oktober 2018.
 7. BEI output bladen
 8. Beslisschema TEO installatie (stoplicht model)