Vastgesteld ontwerp Tweede Kamer

Het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, stemde in juli 2022 in met het advies van de Bouwbegeleidingscommissie (BBC) over het definitief ontwerp van de renovatie van de Tweede Kamer (DO). De verschillende architecten die in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf aan de renovatie van het Tweede Kamercomplex aan het Binnenhof werken  presenteerden het Presidium een ontwerp zonder de nieuwe publieksentree van de Tweede Kamer. Daarvoor loopt een apart ontwerptraject. Het DO komt voort uit het eerder vastgestelde voorlopige ontwerp.

Op basis van het vastgestelde DO werken de betrokken architecten, adviseurs en aannemers, in nauwe samenwerking met de Tweede Kamer, een technisch ontwerp (TO) uit. In dat ontwerp nemen zij resultaten van de lopende onderzoeken in de gebouwdelen van de Tweede Kamer mee.

Het gepubliceerde DO-boek bevat een overzicht en uitwerking van de belangrijkste functionele en technische verbetervoorstellen. Publicatie van deze documenten volgt uit het besluit: ‘openbaar tenzij’. Dit betekent dat alle belangrijke, vastgestelde documenten openbaar worden, tenzij dat niet kan vanwege veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid of bescherming van personen. Dat verklaart waarom soms (delen van) pagina’s zwart zijn gemaakt.