Handreiking vermoedelijk onbeheerde nalatenschappen voor bewindvoerders, mentoren en (vrijwillige) schuldhulpverleners

Deze handreiking is gemaakt om u te ondersteunen wanneer uw cliënt is overleden en u de erfgenamen niet kent. De handreiking
beschrijft stapsgewijs hoe te handelen en hoe het Rijksvastgoedbedrijf u hierbij kan helpen. Aanmelden en overdragen van een
onbeheerde nalatenschap bij het RVB is kosteloos.