Marktvisie Rijksvastgoedbedrijf

Met deze strategische doorvertaling, ‘Marktvisie in de praktijk - Zaken doen met het Rijksvastgoedbedrijf’ (de RVB Marktvisie), geeft het Rijksvastgoedbedrijf inzicht in hoe wij de twee kanten van de samenwerking zien vanuit de missie, visie en opgave van het Rijksvastgoedbedrijf, welke zaken samenwerking en vertrouwen in de weg staan, wat dat van de eigen organisatie vraagt en wat dat van de markt vraagt. Dit document beoogt een lonkend vergezicht te zijn voor zowel Rijksvastgoedbedrijf als de markt: waar gaat het Rijksvastgoedbedrijf de komende drie tot vijf jaar naar toe in onze relatie met de markt. En op welke punten worden nadrukkelijk initiatieven, informatie of terugkoppeling van de markt verwacht.

Marktvisie.nu

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Techniek Nederland en Astrin het initiatief.

Bezoek de website Marktvisie.nu voor meer informatie.