SMAAK Special: het vernieuwde Rijksmuseum

In deze SMAAK special over het vernieuwde Rijksmuseum vertellen betrokkenen wat het gebouw aan verrassingen voor hen in petto had.Terugblikken maar vooral ook vooruitkijken, dat is het doel van de SMAAK Special, want het proces mag dan bij tijd en wijle moeizaam en ingewikkeld zijn geweest, het resultaat mag er zijn. Daar is iedereen het over eens.

SMAAK, was het magazine van de Rijksgebouwendienst, en stond voor Stedenbouw, Monumentenzorg, Architectuurbeleid, Architectuur en Kunst. SMAAK wordt niet meer uitgegeven, maar het Rijksvastgoedbedrijf heeft wel online magazines. U kunt de magazines van het Rijksvastgoedbedrijf bekijken en u abonneren via magazines.rijksvastgoedbedrijf.nl