Brochure Marktconsultatie Revitaliseringsprogramma

Een belangrijk onderdeel bij het Revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie is de inzet op Industrieel, Flexibel en Remontabel bouwen (‘IFR’). Deze focus is gekozen vanwege de omvang van het programma, de komende duurzaamheidsopgave, de stikstofreductieopgave, de wens tot snelheid evenals om mogelijk tijd en geld te besparen en niet elke keer opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Ten einde in de voorbereiding al te toetsen of deze inzet op IFR de juiste keuze is en of de verwachtingen daarbij realistisch zijn willen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf vooraf om de (digitale) tafel met marktpartijen die ervaring hebben met IFR of hierin willen meedenken.

In deze fase zouden Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf graag de kennis en kunde van de markt gebruiken om te toetsen of wij op de goede weg zitten, te waarborgen dat enige samenwerking in een later stadium goed kan lopen en verwachtingen en wensen op elkaar kunnen aansluiten. Alleen samen kunnen wij de toekomst aan. Om die reden wordt deze eerste marktconsultatie nu al gehouden. In deze brochure geven wij (1) een korte uitleg over het programma, gevolgd door (2) een beschrijving van het begrip IFR, (3) de doelstellingen van deze marktconsultatie en de specifieke vraagstelling. Meer informatie over enkele (4) formele aspecten zoals de planning en data van bijeenkomsten kunt u vinden aan het einde van dit document.