Gebiedsgericht werken: de slimme route in Vught

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught krijgt een extra uitgang, speciaal voor het transport van gedetineerden. Bomen blijven – tot vreugde van natuurbeschermers – zo gespaard. ‘Dat is Gebiedsgericht werken: samen oplossingen zoeken.’

Vergroot afbeelding Penitentiare Inrichting Vught
Beeld: Bas Kijzers

In een bosrijk gebied bij Vught liggen een Penitentiaire Inrichting (PI), twee kazernes, een militair oefenterrein en het museum Nationaal Monument Kamp Vught. Ingeklemd tussen de PI en een kazerne staat ook nog een woonwijkje. Het is er druk en eigenlijk komt iedereen ruimte tekort. En de verkeers- en parkeeroverlast nemen toe. Het Rijksvastgoedbedrijf(RVB) kreeg daarom de opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie om een Gebiedsvisie te maken met oplossingen voor de problemen.

De Lunettenlaan

Er is nu één weg, de Lunettenlaan, waar al het verkeer overheen moet. Fietsende kinderen en recreanten delen de smalle laan met touringcars, militaire voertuigen en met zwaar beveiligde transporten. ‘Het gaat om transporten van gedetineerden zoals Taghi. Ze rijden hard en zodra ze de poort uitrijden gaan de sirenes aan. De impact is groot, ook in Vught waar de transporten doorheen rijden’, zegt Akko van Asten, gebiedscoördinator van het RVB.
Hij werkt volgens de methode van het Gebiedsgericht werken. Dat houdt in dat je samenwerkt met alle betrokken partijen. Van Asten luisterde naar ieders wensen en suggesties.

Bomen laten staan

Een belangrijk onderdeel van de Gebiedsvisie, inmiddels door de gemeenteraad van Vught goedgekeurd, is een nieuwe entree aan de westzijde van de PI met een eigen ontsluitingsweg naar het zuiden. En vanuit de entree zou ook een nieuwe weg naar het noorden leiden, speciaal voor de beveiligde transporten. Dat plan zou de verkeersproblemen op de Lunettenlaan in één keer oplossen. 
Maar het kan nog veel beter, vonden lokale natuurbeschermers. Zij waren bang dat veel bomen zouden moeten wijken voor de weg naar het noorden. ‘Toen zei ik: we moeten nu aan tafel! Geen zakelijke presentaties, maar echt met elkaar in gesprek gaan.’
De natuurliefhebbers vroegen of er een aparte uitgang in de noordmuur van de PI kon komen voor de beveiligde transporten. Met deze uitgang aan de rand van het gebied zou de verbinding met de nieuwe entree helemaal niet meer nodig zijn. En waardevolle bomen ontsnappen zo aan de kettingzaag.

Noordelijke Ontsluitingsweg

Technisch onuitvoerbaar, was het eerste oordeel. Toch liet de directeur van de PI de suggestie onderzoeken. Uiteindelijk bleken de technische bezwaren op te lossen. De extra uitgang komt er. De transporten hoeven voortaan niet meer door het gebied en ook niet door Vught, maar nemen de tijdelijke Noordelijke Ontsluitingsweg direct het buitengebied in. Tijdelijk betekent een periode van 10 tot 15 jaar. Daarna komen de rechters naar de PI, in plaats van de gedetineerden naar de rechtbank. Maar voorlopig is de extra uitgang voor iedereen beter. Van Asten: ‘Dat is gebiedsgericht werken: samen oplossingen zoeken.’

Meer informatie

Ontwikkelen en herbestemmen