'We willen dat het gebied bereikbaar blijft en bezoekers blijft trekken'

Het Binnenhof is één van de belangrijkste Haagse toeristische trekpleisters. Dus wordt er volop meegedacht over het bereikbaar en aantrekkelijk houden van de Haagse Binnenstad tijdens de renovatie. Dit is ook een terugkerend agenda-item voor de lokale economie tijdens meetings. Ook voor Ad Dekkers, directeur Bureau Binnenstad Den Haag en Marieke van den Bosch, omgevingsmanager renovatie Binnenhof, beiden betrokken bij het Kernteam Omgeving Binnenhof (KOB). Hoe gaan zij om met omgevingsissues?

Vergroot afbeelding
Beeld: Arenda Oomen
Marieke van den Bosch en Ad Dekkers

Aantal passanten

Dekkers is voorzitter van het KOB en vertegenwoordigt daarin de Stichting Binnenstad Den Haag, bestaande uit onder meer ondernemers, MKB Den Haag, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag, vastgoedeigenaren, bewoners en culturele instellingen. ‘In het KOB bespreken we voorstellen om het aantal passanten rondom het Binnenhof op peil te houden tijdens de renovatie. We toetsen of de plannen voldoen aan wat we met elkaar hebben afgesproken. Ook adviseren we de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over welke aanpak en communicatie daarbij nodig is. Ik heb zeker het gevoel dat onze stem wordt gehoord. Wel merk ik dat ondernemers zich desondanks zorgen maken over afnemende inkomsten.’

Vergroot afbeelding
Beeld: Arenda Oomen
Marieke van den Bosch

Wensen

Omgevingsmanager Van den Bosch is vanuit het RVB aanspreekpunt voor betrokkenen in de omgeving van het Binnenhof. En ze behartigt hun belangen in het projectteam renovatie Binnenhof. Tevens is ze secretaris van het KOB, waaraan ook het Mauritshuis, ProDemos, het Nationale Theater, ondernemers, The Hague Marketing Bureau en de gemeente Den Haag deelnemen. ‘We willen natuurlijk dat het gebied voor iedereen bereikbaar blijft en bezoekers blijft trekken tijdens de renovatie. Vanuit het project houd ik zoveel mogelijk rekening met wensen van onder meer bewoners, ondernemers en instellingen. Zo sluit ik bijvoorbeeld aan bij het overkoepelend overleg Pleinkwartier, om hen te informeren en een goede verbinding te houden. Ook heb ik geregeld 1-op-1-gesprekken’, zegt Van den Bosch.

Klankbord

Ze richtte verder het omgevingsoverleg renovatie Binnenhof op, waarin de bouwoverlast centraal staat. Dit overlegorgaan bestaat uit een vertegenwoordiging van “de omgeving”. Van den Bosch: ‘We hebben een aantal thema’s benoemd die Ik “onder mijn arm” meeneem naar mijn RVB-collega’s, om te kijken hoe we hiermee omgaan of over communiceren.’
Bereikbaarheid en bouwoverlast - zoals geluidshinder en mogelijke trillingen - zijn zorgen die er nog altijd zijn bij mensen rondom het Binnenhof. De overlegorganen dienen als klankbord, om dit te bespreken. Van den Bosch: ‘Het is nu alleen te vroeg om aan te geven wat concreet die bouwoverlast zal zijn.’

Aan- en afvoerroutes

Een veelgestelde vraag die al van begin af aan leeft, is: “Wat worden de aan- en afvoerroutes van het bouwverkeer?”. Van den Bosch: ‘De uitvoeringsplannen van de aannemers zijn daarin bepalend. En zover zijn we nog niet. We zijn nu in de fase van voorlopige ontwerpen. Pas als er definitieve ontwerpen zijn, kunnen aannemers aangeven hoe ze het werk gaan uitvoeren en hoe de bouwlogistiek wordt.’ De gemeente en het RVB werken samen met de gecontracteerde aannemers de kaders uit waaraan de bouwplaats en bouwlogistiek moeten voldoen. De verschillende belangen - ook die van de omgeving - worden hierin meegenomen.

Vergroot afbeelding
Beeld: Arenda Oomen
Ad Dekkers

Aantrekkelijke binnenstad

In de afgelopen jaren zijn er in aanloop naar de renovatie al enkele ideeën voor een aantrekkelijke binnenstad uitgevoerd. Bijvoorbeeld een kijkje op het Binnenhof tijdens Open Monumentendag en het lichtevent “The Hague Highlights”. ‘Het leukst is natuurlijk dat er initiatieven komen waarbij mensen uit de stad worden betrokken. Zo kwam er een voorstel via een ontwerpbureau: foto’s van mensen in de avond op het Binnenhof projecteren. En een diner rond de bouwplaats organiseren’, zegt Dekkers. Er liggen ook plannen op de plank voor een uitkijkpunt over de bouwplaats heen en een informatiecentrum. ‘Het Rijksvastgoedbedrijf gaat dit verzorgen. De uitvoering hiervan bespreken we samen met partijen in de directe omgeving van het Binnenhof’, zegt Van den Bosch.

Vergroot afbeelding
Beeld: Arenda Oomen

Algemeen belang

Dekkers zit sinds de start bij het KOB. In het begin was het even wennen aan elkaar. Maar het algemeen belang was snel duidelijk: een aantrekkelijk programma neerzetten tijdens de 5,5 jaar renovatie. ‘Onderdeel daarvan is een attractie waarmee je de verbouwing iets van iedereen maakt’, zegt Dekkers. Volgens hem is het ook belangrijk dat het Binnenhof erkenning krijgt door over de bijzondere geschiedenis van dit stuk erfgoed te vertellen. ‘Als er geen Binnenhof was, was er géén Den Haag’, benadrukt hij. Van den Bosch vult aan: ‘De mensen hier zijn heel trots op het Binnenhof. Ze wonen en werken er omdat ze het een waardige plek vinden die ze graag willen behouden.’

Omgevingsmanagement, hoe georganiseerd?

  • Na een samenwerkingstraject met diverse partijen rondom het Binnenhof is op 13 maart 2017 het plan van aanpak “Renovatie Binnenhof, met oog voor de omgeving” aangeboden aan minister Plasterk (BZK) en wethouder Revis (gemeente Den Haag).

  • Het Kernteam Omgeving Binnenhof (KOB) is sindsdien actief om te zorgen dat er een programma komt met verschillende activiteiten en maatregelen om het Binnenhof tijdens de renovatieperiode aantrekkelijk te houden.
  • Sinds november 2017 organiseert het RVB regelmatig samen met de gemeente Den Haag informatiebijeenkomsten voor omwonenden, ondernemers en overige betrokkenen in de directe omgeving van het Binnenhof.
  • Voorjaar 2019 is het Omgevingsoverleg Renovatie Binnenhof opgericht met daarin een vertegenwoordiging van de verschillende partijen die deel uitmaken van de Stichting Binnenstad. In dit overleg staat de te verwachten bouwoverlast centraal.
  • Aanvullende communicatiekanalen: nieuwsbrieven, websites, e-mails, 1-op-1 contacten, sociale media, bestaande overlegvormen binnen de omgeving en via de gemeente Den Haag.

Vragen?

Vragen aan omgevingsmanager Marieke van den Bosch? Mail naar: postbus.RVB.renovatie.binnenhof@rijksoverheid.nl.