Haagse binnenstad blijft leefbaar en aantrekkelijk tijdens renovatie Binnenhof

Tijdens de renovatie van het Binnenhof (2020-2025) moet de omgeving in de binnenstad van Den Haag leefbaar en aantrekkelijk blijven. Voor omwonenden en ondernemers, voor toeristen en andere bezoekers. Daarvoor hebben de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf voorstellen en ideeën ontwikkeld, samen met bewoners, ondernemers, culturele instellingen, ProDemos en andere eigenaren en gebruikers van panden in de omgeving van het Binnenhof.

Hofvijver met vlaggen en toerist
Beeld: Jurjen Drenth

De Haagse wethouder Revis (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben de voorstellen in ontvangst genomen.

Een greep uit de voorstellen en ideeën:

  • Het is de bedoeling dat het aantal bezoekers naar de omgeving van het Binnenhof op peil blijft. De renovatie is een uitgelezen mogelijkheid om de rijke geschiedenis van 800 jaar Binnenhof opnieuw te vertellen en te laten beleven en biedt een enorme kans voor het toerisme.
  • Er komt een informatiecentrum over de renovatie, de parlementaire geschiedenis  en de rijke historie van het complex.
  • ProDemos biedt per jaar zo’n 90.000 scholieren en 50.000 andere bezoekers een bezoek aan het Binnenhof. Tijdens de renovatie gaat het bezoek langs het Binnenhof-in-verbouwing en langs het parlement in de tijdelijke huisvesting.
  • Er komt een loopbrug over het Binnenhof, om de verbouwing van boven te kunnen zien. Delen van het complex blijven toegankelijk voor ‘hard hat tours’ - met bouwhelm.
  • Na de verhuizing van de Tweede en Eerste Kamer, maar nog voordat de aannemers beginnen, zijn plekken tijdelijk toegankelijk voor het publiek die normaal gesproken gesloten zijn.
  • Kunst en cultuur langs de bouwhekken, unieke tentoonstellingen samen met het Mauritshuis, het Haags Historisch Museum, Escher in het Paleis, het Museon en andere musea.
  • Het zicht op het Binnenhof vanaf de Hofvijver – het meest gefotografeerde punt in Den Haag – blijft zo veel mogelijk in stand, ook als bouwketen en bouwkranen het zicht veranderen.
  • Overlast voor omwonenden en ondernemers zo veel mogelijk beperken.
  • Eén centraal loket voor suggesties en klachten. Voor calamiteiten 24 uur per dag de mogelijkheid een melding of klacht in te dienen.

Noodzaak renovatie Binnenhof

De renovatie van het Binnenhof-complex is hard nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. De renovatie gaat in 2020 van start en duurt vijfenhalf jaar. Daarna voldoet het complex weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn. De renovatie kost maximaal 475 miljoen euro.

Het Binnenhof, parlementaire democratie van Nederland. En iedereen kan het ook bezoeken.

Een uniek ensemble van gebouwen, door de eeuwen heen gegroeid en aangepast. En nu moet er weer een aanpassing plaatsvinden, omdat er bouwkundig en installatietechnisch veel moet gebeuren.

Als er gerenoveerd moet worden, dan moet het. Want anders ben je het over een tijdje kwijt.

Als ik het zo in de krant heb gelezen, wordt het hoog hoog tijd dat er wat aan gedaan wordt.

Kan me niet voorstellen dat het daar zoveel jaar voor dicht moet, en ook niet dat het zoveel moet kosten.

Wij ondernemers op Lange Poten maken ons grote zorgen dat de verbouwing heel slechte invloed op onze ondernemingen heeft.

Het Binnenhof heeft last van lekkage, we hebben slechte daken, scheurvorming, wateroverlast in de kelders, verouderde techniek, overvolle kabelgoten.
Er zijn politici hier actief, maar ook ambtenaren. Er zijn ook heel veel toeristen die het Binnenhof bezoeken.
We móeten nu echt gaan renoveren om ervoor te zorgen dat al deze mensen hun werk kunnen blijven uitvoeren.
Maar ook dat de toeristen gewoon het Binnenhof kunnen blijven bezoeken.

We gaan het Binnenhof renoveren in een keer.
Dat betekent dat alle delen van het complex
in een keer worden aangepakt.
Het is een groot project.
Zo zullen wij alle daken moeten vernieuwen.
Dan heb je het al snel over de oppervlakte van vijf voetbalvelden, die we opnieuw moeten aanbrengen.
Op piekmomenten zullen er 750 bouwvakkers aan de gang zijn.
We zullen starten met de renovatie in 2020, en het project zal klaar zijn in 2025.
Helaas is het niet mogelijk om zonder last voor de omgeving deze renovatie uit te voeren.
Die overlast zal bestaan uit aan- en afvoer van goederen, en geluidsoverlast.
Die geluidsoverlast zal mogelijk meevallen omdat heel veel van de werkzaamheden binnen het complex plaatsvinden.
Maar we zullen kijken of we die overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.

Tijdens de renovatie zal de omgeving, zoals Lange Poten en Plein, goed bereikbaar blijven.

Tot de renovatie begint in de zomer van 2020 verandert er eigenlijk niks.
Het Binnenhof blijft gewoon in bedrijf, de Eerste en Tweede Kamer blijven hier vergaderen.
En dat betekent ook dat mensen gewoon op bezoek kunnen komen zoals dat nu ook het geval is.
Met Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente, ProDemos en omwonenden zijn we nu aan het bekijken hoe we tijdens het renovatieproces dat Binnenhof zo toegankelijk mogelijk kunnen houden.
Er wordt nagedacht over het maken van een luchtbrug over het Binnenhof, zodat je op een unieke manier van bovenaf dat complex kunt zien.
Denk aan "hard hat tours", wat natuurlijk een heel spannende manier is om tijdens zo'n verbouwing toch iets te zien van dat prachtige historische complex.

De bouwvakkers, die jongens die hier komen werken, daar profiteren wij natuurlijk weer van.
Want waar gewerkt wordt moet gegeten worden.

Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed zal verlopen. Ja, waarom niet?
Ik neem aan dat er een plan is en dat het netjes uitgevoerd wordt.

We gaan er dus in zomer 2020 uit met zijn allen.

Maar hopelijk zo snel mogelijk weer terug!

Beeld: Bas Kijzers
De Haagse wethouder Revis (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) maken selfie voor #Binnenhofblijft!