Droogte dwingt tot nieuw groenbeheer op Park Doorn

In deze Rijksvastgoed Actueel: Droogte dwingt tot nieuw groenbeheer op Park Doorn,  Met 'big boys toys' gebouwen inspecteren, ‘De bouw heeft grote veiligheidsstappen gezet',  'Het traineeship heeft mijn blik gigantisch verbreed' en RVB in Cijfers: Bijna helft van gronden is agrarische pacht.

Droogte dwingt tot nieuw groenbeheer op Park Doorn

Door langdurige droge periodes dreigen monumentale beukenbomen in Park Doorn af te sterven. 'Chef Groen' Frank van Dam bij het Rijksvastgoedbedrijf maakt zich zorgen en pleit voor ander groenbeheer. 'We moeten naar beplanting toe die wel tegen de droogte kan.'

Droogte dwingt tot nieuw groenbeheer op Park Doorn

Met 'big boys toys' gebouwen inspecteren

Bas Engels, medewerker Accountmanagement Internationale Organisaties bij de Sectie Relatiemanagement, heeft eigenlijk niets met onderhoud aan gebouwen te maken. Toch mag Engels als projectleider van de Pilot Drone Inspecties een hele dag 'buiten spelen' met een team van inspecteurs en dronepiloten.

Met 'big boys toys' gebouwen inspecteren

Bas Engels

'De bouw heeft grote veiligheidsstappen gezet'

De veiligheid in de bouw is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Noodzakelijk, en zeker niet vanzelfsprekend. Daarin speelt het Rijksvastgoedbedrijf, samen met de bouwwereld, een belangrijke rol. 'We komen van ver', stelt safety officer Frans van Ekerschot.

'De bouw heeft grote veiligheidsstappen gezet'

'Het traineeship heeft mijn blik gigantisch verbreed'

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt jong talent en richtte het Rijksvastgoed Traineeship op voor pas afgestudeerden. De eerste tranche is net voorbij en trainees Lotte Meijers en Jelle van Dijk houden er wat moois aan over: een uitdagende baan bij het Rijksvastgoedbedrijf.

‘Het traineeship heeft mijn blik gigantisch verbreed’

Tegel-Jelle van Dijk en Lotte Meijer zijn twee van de dertien trainees die in dienst komen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

RVB in Cijfers: Bijna helft van gronden is agrarische pacht

Naast de grote hoeveelheid gebouwen beheert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ook veel grond. De totale oppervlakte onder RVB-beheer is 86.036 hectare. Hiervan vormt bijna 45 procent agrarische pacht. Omgerekend komt dat neer op meer dan 380 miljoen vierkante meter. Onder agrarische pacht vallen zowel gronden voor veeteelt als gronden voor het verbouwen van gewassen. Het grootste deel van het agrarische pacht bevindt zich in de Flevopolder en in de Noordoostpolder. Het beheer van de Defensieterreinen vormt met ruim 34.000 hectare de tweede grootste tak. De oefenterreinen vormen daarbinnen het grootste deel. Dit zijn veelal grote delen van natuurgebieden die op basis van strenge regels worden gebruikt door Defensie. Naast de oefenterreinen bestaan de Defensieterreinen onder andere uit kazernes en marinehavens, zoals de Nieuwe Haven in Den Helder.

Grafiek RA nr 8