Bezoek RVB-gebouwen tijdens de Open Monumentendagen

In deze Rijksvastgoed Actueel: Bezoek RVB-gebouwen tijdens de Open Monumentendagen, Ideeën gezocht voor zonnepark bij Baggerslipdepot IJsseloog,  Rijksvastgoedbedrijf scherpt circulariteitseisen bouwers aan, Sproeien Vliegbasis Eindhoven mogelijk door proef met waterzak en RVB in Cijfers: Kwart Defensiegebouwen kantoren en lesgebouwen.

Bezoek RVB-gebouwen tijdens de Open Monumentendagen

Het Rijksvastgoedbedrijf bezit honderden monumenten door heel Nederland. Paleizen, staatsgebouwen, kazernes: te veel om op te noemen. De meeste zijn gesloten voor het publiek. Tijdens de Open Monumentendagen op 10 en 11 september kunt u in sommige wél een kijkje nemen.

Bezoek RVB-gebouwen tijdens de Open Monumentendagen

Ideeën gezocht voor zonnepark bij Baggerslipdepot IJsseloog

Plannen voor een zonnepark bij Baggerslipdepot IJsseloog in Dronten worden aan marktpartijen voorgelegd. Duidelijk moet worden of op de locatie een zonnepark met drijvende zonnepanelen mogelijk is en financieel haalbaar. Bij voldoende belangstelling start naar verwachting in 2023 een openbare inschrijving.

Ideeën gezocht voor zonnepark bij Baggerslipdepot IJsseloog

Baggerslibdepot IIsseloog Dronten

Rijksvastgoedbedrijf scherpt circulariteitseisen bouwers aan

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt met ingang van 2023 strengere circulariteitseisen bij de aanbesteding van alle nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Doel is om in 2030 het gebruik van niet duurzame materialen zoals beton, staal en bakstenen te halveren en hergebruik te stimuleren.

Rijksvastgoedbedrijf scherpt circulariteitseisen bouwers aan

Voor hergebruik uitgezochte materialen in het voormalige Belastingkantoor in Haarlem

Sproeien Vliegbasis Eindhoven mogelijk door proef met waterzak

Op Vliegbasis Eindhoven ligt een reusachtige zak. Afgelopen najaar is hierin bij wijze van proef water opgeslagen dat nu wordt gebruikt om planten water te geven, ondanks het sproeiverbod. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt of op meer Defensielocaties waterzakken geplaatst kunnen worden.

Sproeien Vliegbasis Eindhoven mogelijk door proef met waterzak

Vliegtuig landt op Eindhoven Vliegbasis
Beeld: ©Defensie

RVB in Cijfers: Kwart Defensiegebouwen kantoren en lesgebouwen

Kantoren en lesgebouwen zijn goed voor ruim een kwart van de Defensie-gebouwen. Dat is 1,6 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo), de oppervlakte van alle verdiepingen inclusief binnen- en buitenmuren. In de onderwijsgebouwen staan onder meer simulators, die het mogelijk maken om gevechtssituaties na te bootsen en hierop te trainen. Magazijnen, waar onder meer wapens, explosieven en voeding worden opgeslagen, zijn met een vijfde van de Defensieportefeuille en met 1,2 miljoen vierkante meter bvo de op één na grootste categorie. Legeringsgebouwen, met 14% van de totale portefeuille en 0,8 miljoen vierkante meter bvo de derde grootste categorie, bieden onderdak aan de manschappen als zij op de kazerne overnachten.

RVB in Cijfers: Kwart Defensiegebouwen kantoren en lesgebouwen