Tessa Flantua directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling

Tessa Flantua is vanaf 1 januari 2024 directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling (GVO) bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De directeur GVO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van rijksgronden en rijksvastgoed om ruimtelijke beleidsdoelen te realiseren, zoals de woningbouwopgave.

Tessa Flantua, directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling
Beeld: RVB/Frank van Beek
Tessa Flantua, M.T., MSc MRE, directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling

In maart 2023 werd bekend dat minister Hugo de Jonge Rijksvastgoed meer wil inzetten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, het opwekken van duurzame energie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Om deze taken goed uit te voeren, richtte het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe directie op. De directeur GVO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van rijksgronden en rijksvastgoed om ruimtelijke beleidsdoelen te realiseren. De opgaven voor deze directie komen voort uit beleidsmatige voorstellen over waar en hoe de nationale regie moet worden versterkt op thema’s als de transitie van de landbouw, de opwekking van duurzame energie en de versnelling van de woningbouw. De directie zorgt daarmee voor versterking van de uitvoeringskracht van het Rijk. 

Complexe opgaven

Tessa Flantua, M.T., MSc MRE, Kwartiermaker van de directie Gebieds- en Vastgoedontwikkeling: ‘Er spelen complexe opgaven op het gebied van woningbouw in Nederland waar het inzetten van Rijksvastgoed een middel kan zijn om tot oplossingen te komen. Het gaat daarin niet alleen over woningbouw, maar over het vinden van de juiste balans tussen (betaalbaar) wonen, werken, mobiliteit, klimaat, leefbaarheid, energie, groen en natuur. Vaak in een omgeving waar sprake is van bestaande belangen, die recht hebben op een passende oplossing wanneer deze met elkaar in verdrukking komen. Het RVB kan als grootste vastgoedorganisatie van Nederland niet stil zitten; daarom heb ik als kwartiermaker de directie Gebieds- en Vastgoedontwikkeling opgericht. De stap naar de functie van directeur voelt voor mij als afmaken waar ik aan begonnen ben.’ Flantua is via de makelaardij en projectontwikkeling bij de gemeente Utrecht terechtgekomen. Daarna is zij bij het RVB begonnen bij de afdeling Verkoop. Bij het RVB is Tessa doorgegroeid naar afdelingshoofd van de afdeling Verkoop en vervolgens naar kwartiermaker van de nieuwe directie GVO.

Achtergrond

Flantua kwam via de makelaardij en projectontwikkeling bij de gemeente Utrecht. Daarna begon zij bij het RVB bij de afdeling Verkoop en groeide door naar afdelingshoofd van deze afdeling en vervolgens naar kwartiermaker van de nieuwe directie GVO. Flantua studeerde Makelaardij, Commercieel Vastgoed Management aan de Hanze Hogeschool en haalde haar Master of Science in Real Estate bij Amsterdam School of Real Estate. Zij volgde daarnaast het Strategic Leadership Program bij Neyenrode.

Sporen verdiend

Yvonne van de Brugge-Wolring, directeur-generaal RVB: ‘Ik ben zeer blij met de benoeming van Tessa Flantua. Ze is een vakbekwame collega, die haar mannetje staat in een complexe omgeving en het lastige vakgebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.  Ze heeft haar sporen in dit vakgebied ruimschoots verdiend. Het behouden van collega’s zoals Tessa voor de rijksdienst, vind ik van grote waarde. Daarnaast is Tessa als mens een mooie aanvulling binnen het directieteam van het RVB.  Met haar blik gericht van buiten naar binnen en haar gulle lach, creëert ze ruimte, vernieuwing en flexibiliteit die nodig zijn voor de grote opgaven waar het RVB voor staat.’