CE Delft onderzoekt netcongestie-oplossingen voor RVB

Negentig procent van het vastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) beheert, heeft de komende tien jaar te maken met netcongestie. Hoe kan het RVB toch doorgaan met bouwen, renoveren, verduurzamen en nieuwbouw?

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Bas Kijzers
Voorbeeld van batterij, geplaatst in de Rijnstraat in Den Haag. Met deze Stadsbatterij wordt ervaring opgedaan met energieopslag in de stad.

Het RVB bereidt het komende decennium kantoren, kazernes, penitentiaire inrichtingen en ander vastgoed voor op de toekomst. Panden moeten worden verduurzaamd. De overstap van gas naar elektriciteit is daar een belangrijk onderdeel van. En vanaf 2028 moeten alle auto’s van de overheid zero-emissie zijn. Dat betekent dat er veel laadpalen bij komen. Maar er wordt niet alleen stroom van het net afgenomen. RVB-vastgoed zal ook veel stroom gaan leveren. Op tachtig procent van geschikte overheidsdaken komen zonnepanelen. Het stroomnet kan al deze plannen niet aan, waarschuwt onderzoeksbureau CE Delft.

Bijna overal congestie

‘Een van de belangrijkste belemmeringen voor deze vastgoedingrepen is netcongestie’, schrijven de onderzoekers van CE Delft. Dit bureau heeft, in opdracht van het RVB, problemen en oplossingen in kaart gebracht. Daarvoor hebben de onderzoekers drie locaties onder de loep genomen die een goed beeld geven van de problemen waar het RVB tegenaan loopt: het rijkskantoor De Haagse veste IV in Den Haag, de Bernhardkazerne in Amersfoort en de Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek in Zutphen.

Piekverbruik zelf opvangen

Voor circa negentig procent van alle locaties kan het RVB congestieproblemen verwachten, nu en in de toekomst. Voor al die locaties geldt dat het probleem van de netcongestie vooral het piekgebruik is. Er is stroom genoeg, maar de netbeheerders kunnen de gewenste hoeveelheid niet leveren op de piekmomenten van de dag. Als het je lukt om die piek zelf op te vangen, kun je volgens CE Delft met een kleinere aansluitcapaciteit toe en ben je immuun voor netcongestie.

Hoe gaat het opvangen van de piek in zijn werk? De Haagse Veste IV bijvoorbeeld krijgt veel zonnepanelen. Als je daar een batterij aan koppelt om opgewekte stroom op te slaan, heb je voldoende stroom om piekproblemen op te lossen. Het kan goedkoper als het RVB kiest voor een kleinere batterij in combinatie met een flexibel contract. Dit houdt in dat er een contract met de netbeheerder is waarin flexibel energiegebruik is vastgelegd: op sommige momenten de volledige aansluitcapaciteit gebruiken, maar op andere momenten niet.

Overleg met netbeheerder

Bij de PI in Zutphen kan de afronding van de renovatie over tien jaar precies samenvallen met de vergroting van de netcapaciteit. Het advies is hier: overleg bijtijds met de netbeheerder. Voor de zekerheid zou je ook kunnen investeren in zonnepanelen en een batterij, mocht de netuitbreiding toch minder gunstig uitpakken.

De Bernhardkazerne tenslotte heeft het voordeel dat deze Defensielocatie voorrang krijgt bij het verdelen van de netcapaciteit. De problemen blijven beperkt en de kazerne heeft ook nog eens veel mogelijkheden om energie te besparen en pieken te voorkomen. En het terrein biedt veel mogelijkheden om zelf energie op te wekken met windmolens en zonnepanelen. Dit geeft Defensie volgens de onderzoekers ‘een grotere mate van systeemzekerheid’.

Aanbevelingen

Wat raadt CE Delft aan om op dit moment te doen? ‘Het creëren van bewustwording en gevoel van urgentie is belangrijk’, zeggen de onderzoekers. Vervolgens moet het RVB alle plannen goed op een rijtje zetten: hoeveel stroom is er precies waar nodig? Tenslotte moet het RVB werken aan de ontwikkeling van (standaard) oplossingen. Denk daarbij aan het plaatsen van batterijen in combinatie met flexibele contracten.

‘Het RVB heeft dit thema hoog op de agenda staan en heeft besloten om bij renovatie, nieuwbouw en verduurzamingsmaatregelen het stroomnetwerk zo min mogelijk te belasten door zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zien’, zegt Marjon Bosman. Zij houdt zich bezig met duurzaamheidsvraagstukken bij het Rijksvastgoedbedrijf. ‘En dat gaan we doen door zelf energie op te wekken en op te slaan. Dat koppelen we aan flexcontracten en slimme energiemanagementsystemen, zoals ook CE Delft heeft aangeraden. En we zoeken de samenwerking met andere overheidsorganisaties. Denk onder andere aan Rijkswaterstaat, de politie en Defensie. Iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan en we willen samen zoeken naar oplossingen.’