Inkoopplanning: Rijksvastgoedbedrijf betrekt de markt op tijd

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verwacht voor de periode 2023-2025 voor ruim 1 miljard aan aanbestedingen uit te schrijven. Dat blijkt uit de Inkoopplanning van oktober 2023. Het gaat om ruim tachtig (ver)bouw-, renovatie- en beheerprojecten.

Vergroot afbeelding Paleis van Justitie Den Haag
Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf
Een van de grotere projecten uit de inkoopplanning is het Paleis van Justitie in Den Haag.

De komende jaren neemt het aantal complexe projecten toe omdat het RVB veel opdrachten uitvoert in druk stedelijk gebied of nabij Natura 2000-gebieden. Ook het grote aantal betrokken stakeholders en omwonenden maken de projecten tot een ingewikkelde puzzel. Daar komen nog de aangescherpte eisen op het gebied van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord inkopen bij.

Marktmiddagen en marktconsultaties

Door het organiseren van marktmiddagen en marktconsultaties wil het RVB al in een vroeg stadium met marktpartijen in gesprek om deze complexe projecten op een goede manier aan te pakken. Het RVB wil graag weten wat grote en mkb-bedrijven nodig hebben om klussen te klaren. Hoe kunnen onzekerheden bespreekbaar en beheersbaar worden gemaakt? Is er wel genoeg materieel om stikstofarm te bouwen? Zijn de eisen voor het hergebruik van bouwmaterialen haalbaar? Hoe moet de samenwerking met het RVB eruit zien?

Geïntegreerde instandhoudingscontracten

In november staan er drie regionale mkb-marktmiddagen gepland. Het midden- en  kleinbedrijf kan op deze dagen meedenken over aandachtspunten in het nieuwe model meerjarige geïntegreerde instandhoudingscontracten. Dit model houdt in dat het RVB per gebouw of complex alle diensten van alle verschillende vakgebieden in één contract bij één marktpartij samenbrengt. In eerste instantie zal het RVB twee pilots doen met deze contractvorm. Deze pilots gaat het RVB in 2024 aanbesteden. Het gaat om de vliegbasis Gilze Rijen en de Tonnetkazerne in ’t Harde.

Hoge duurzaamheidseisen

Een van de grotere projecten uit de inkoopplanning is het Paleis van Justitie in Den Haag. De wens is om het verouderde complex - gebouwd begin jaren ’70 en uitgebreid in 1997 - te moderniseren, te verduurzamen en te vergroenen. Het RVB stelt hoge duurzaamheidseisen: de bouw moet stikstofarm en zo veel mogelijk circulair gebeuren. Een bijkomende uitdaging is dat de rechtspraak gewoon door gaat. Dat betekent dat verschillende gebouwdelen los van elkaar aangepakt worden en dat binnen het gebouw gebruikers verhuizen. De voorbereiding voor de bouw is in 2025. Het hele project duurt tot 2033. Ook over dit project gaat het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek met marktpartijen.