RVB zoekt óók mkb

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zal de komende jaren voor zo’n 280 locaties nieuwe onderhoudscontracten afsluiten voor bijvoorbeeld Defensieterreinen, een rijkskantoor of een gevangenis. Geïntegreerde contracten met een looptijd tot 15 jaar. Een grote verandering waarbij het RVB ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) wil betrekken.

Vergroot afbeelding Marc Unger op de RVB Marktmiddag 2023
Beeld: RVB/Frank van Beek
Marc Unger, Hoofd Inkoop en Contractmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf

Het RVB organiseert in november drie mkb-marktmiddagen om óók het mkb goed te betrekken bij de totstandkoming van deze langlopende opdrachten en wat deze ondernemers nodig hebben om mee te kunnen doen? ‘Mkb’ers, praat mee!’ is de oproep.

Buitengebieden

Volgens de Aanbestedingswet is het RVB verplicht 35 procent van de werken uit te besteden aan het mkb. Op dit moment gunt het RVB al 62 procent van het (onderhouds)werk aan deze bedrijven. En volgens Marc Unger, Hoofd Inkoop en Contractmanagement bij het RVB is de wens dat percentage op peil te houden. ‘Wij maken het waar dat we het mkb net zo belangrijk vinden als de grote spelers in de markt.’ Maar waarom vindt het RVB hen dan belangrijk? Unger: ‘Mkb-bedrijven zijn in het algemeen klantgericht. Ze luisteren goed naar de vraag die wij stellen. Ze houden korte lijnen, ze werken pragmatisch en zijn goed bereikbaar, hebben lokale kennis en stimuleren regionale werkgelegenheid. Vergeet niet: wij zijn als Rijksvastgoedbedrijf dan wel Haags georiënteerd als het over beleid gaat, in de praktijk beheren we veel locaties buiten de randstand en in buitengebieden. Dan is kennis van de locatie, regionale gebruiken en actualiteiten net als het kunnen vertrouwen op een lokaal netwerk heel belangrijk voor het slagen van een klus.’

Aan het stuur

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de komende jaren veel werk te verzetten en daar zijn alle soorten bouwbedrijven, ingenieurs- en adviesbureaus, architecten en stedenbouwers en toeleveranciers hard bij nodig. ‘We hebben een groot programma om Defensievastgoed toekomstbestendig te maken. En onze portefeuille met justitiële inrichtingen die aan renovatie toe zijn, is ook flink. Zoals elke organisatie kampen wij met krapte op de arbeidsmarkt. We hebben de innovatiekracht van grote spelers en mkb-bedrijven in de bouw nodig om het werk slim en efficiënt gedaan te krijgen’, zegt Unger. Om meer werk te verzetten met dezelfde mensen, zal bij deze langlopende contracten de regie van de klus voor een belangrijk deel bij de marktpartij komen te liggen. ‘Doe je mee, dan zit je als mkb’er dus zelf aan het stuur bij deze opdrachten. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken.’

Vergroot afbeelding Mannen met helmen in de KMA in Breda
Beeld: RVB/Erik Jansen
‘Kom naar de regionale mkb-marktmiddagen op 2, 8 en 15 november’

Langere doorlooptijd

Voor het Rijksvastgoedbedrijf betekent dit duidelijk zijn over de doelen en randvoorwaarden. ‘En we moeten de condities scheppen om het onderhoudswerk goed gedaan te krijgen. De marktpartijen zelf krijgen meer ruimte om zélf met slimme oplossingen te komen. En als de afgesproken resultaten bereikt worden en de samenwerking goed gaat, willen we de contracten een lange doorlooptijd geven. Dit biedt partijen een goede basis om te investeren in innovaties die ervoor zorgen dat de gestelde doelen, voor bijvoorbeeld duurzaamheid, sneller bereiken’, licht Unger toe. ‘Een lange doorlooptijd biedt ook ruimte om efficiënter te werken, doordat er tijd is om werkprocessen te versimpelen, teams op elkaar in te laten spelen en te investeren in technologie om het werk eenvoudiger en meer planbaar te maken.’

Sleutel tot succes

Unger legt uit dat het RVB deze nieuwe manier van samenwerken samen met de markt verder wil bepalen. ‘Hoe zetten we de contracten in elkaar? Hoe ziet de regie eruit? Wat heb je als mkb’er nodig om personeel te werven? Wat verwacht je van duurzaamheid, digitalisering en technologie? Welke informatie heb je nodig? Kortom, hoe moeten we de operationele, tactische en strategische samenwerking inrichten? Dat gaat de sleutel tot succes worden.’ Unger benadruikt dat nog niets in beton gegoten is. ‘Dat gaan we samen doen.’ Hij roept dan ook op: ‘Kom daarom naar de regionale mkb-marktmiddagen op 2, 8 en 15 november. Dan gaan we dieper in op wat we van elkaar nodig hebben.