RVB Marktmiddag: ‘Daag ons uit. Kom met slimme oplossingen!’

Majorie Jans is de nieuwe directeur Transacties en Projecten (T&P) van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Wat verwacht zij van de RVB Marktmiddag? ‘Ik wil het gesprek aangaan, gezamenlijk optrekken en leren.’

Vergroot afbeelding
Beeld: RVB/Erik Jansen
Majorie Jans, directeur Transacties en Projecten (T&P) bij het Rijksvastgoedbedrijf

Waarom is de RVB Marktmiddag belangrijk?

‘De Marktmiddag is een uitgelezen kans om met de markt te bespreken wat de opgaven zijn en wat er op ons af komt. Dat gaat heel praktisch over concrete projecten, stijgende grondstofprijzen, duurzaamheid en de schaarse capaciteit. Maar minstens zo belangrijk: hoe gaan we het doen? Hoe gaan we samenwerken? Mijn motto is: professioneel opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat we zakelijk en betrouwbaar zijn. Ik wil niet dat risico’s onevenredig zwaar bij de marktpartij komen te liggen. Ik wil juist kijken waar we elkaar kunnen vinden als opdrachtgever en opdrachtnemer. Een voorbeeld. Als het niet lukt te leveren zoals afgesproken, ga dan vroegtijdig met elkaar in gesprek. En onderzoek wat maakt dat het niet lukt. Geschillen wil je vermijden, maar als ze er zijn: hoe kunnen we ze gebruiken om tot een verbetering in de samenwerking te komen? Wees transparant: wat gaan we doen? Hoe kunnen we elkaar tegemoetkomen? Ik wil het gesprek aangaan.’

En wat zijn precies de grote opgaven voor het RVB?

‘Een grote uitdaging is de revitalisering van het Defensievastgoed. Er komen nieuwe Defensiegebouwen bij en veel bestaande bouw gaan we heel grondig moderniseren. En voor de Dienst Justitiële Inrichtingen gaan we Penitentiaire Inrichtingen (PI) renoveren. Er komt veel werk aan. Terwijl het al druk is. Denk aan onderhoud en beheer en grote projecten als de Binnenhofrenovatie. Die is nog niet afgerond, maar we hebben de bedrijven alweer nodig voor nieuwe grote projecten die op stapel staan. Daarnaast moet onze complete vastgoedvoorraad verduurzaamd worden. Dat wil niet alleen zeggen dat panden energieneutraal moeten worden. We willen ook circulair en biodivers bouwen. Duurzaam en circulair is geen keuze meer. Dat doen we. We zullen veel van de markt vragen. De beschikbare capaciteit is zeker een issue waar we het over zullen hebben op de Marktmiddag.’

Hoe gaat het met circulariteit en duurzaamheid?

‘Alleen al door de omvang van onze portefeuille hebben we invloed op de duurzaamheidsagenda en de ontwikkelingen rond circulariteit. We willen met andere opdrachtgevers en met de markt gezamenlijk optrekken en leren. We doen veel kennis op in pilots. Daarvoor gebruiken we platforms als EnergieRijk Den Haag en De Bouwcampus. Daar leren we van. Maar de tijd haalt ons ook in. Daarmee bedoel ik dat de ontwikkelingen snel gaan. Nu leg je zonnepanelen op de daken. Misschien wekken we over een paar jaar met strips in de gevels energie op. Wij moeten steeds met vernieuwing bezig zijn om onze duurzaamheidsdoelen te halen. Ik doe een oproep aan de sector: van bouwers tot ontwerpers, adviseurs, ingenieursbureaus, architecten en onderhoudsbedrijven. Groot-, maar zeker ook midden- en kleinbedrijf. Daag ons hierop uit! Kom met slimme oplossingen! Wij gaan de ontwikkeling van innovaties stimuleren in aanbestedingen met een open uitvraag. Daarbij hebben wij een belangrijke taak. Als een bedrijf iets ontwikkelt, moet het wel de zekerheid hebben een kostbare innovatie meer dan één keer toe te kunnen passen. Anders verdien je de investeringen nooit terug. Hoe kunnen we als RVB eraan bijdragen dat innovaties breder in de markt uitgezet worden?’

Grondstoffen zijn duurder en lonen stijgen. Hoe gaat het RVB hiermee om?

‘Wij begrijpen dat dit uitzonderlijke omstandigheden zijn en dat die niet zomaar voorbij zijn. Voor onze reguliere bouwcontracten hebben we overleg gevoerd met brancheorganisaties om tot handelingskaders te komen. En daarmee hebben we een manier gevonden om met elkaar het gesprek aan te gaan over de sterk gestegen prijzen en de lange levertijden. Daar gaan we natuurlijk ook over spreken op de RVB Marktmiddag.’

Het RVB gaat werken met geïntegreerde onderhoudscontracten. Waarom?

‘Geïntegreerde onderhoudscontracten zijn in het gebruik voor zowel contractant als gebruiker efficiënter. Voor een PI of een kazerne hebben we nu verschillende onderhoudscontracten: voor liften, verlichting, schilderwerk en ga zo maar door. Bij geïntegreerde onderhoudscontracten zal één bedrijf voor een langere periode verantwoordelijk zijn voor al het onderhoud. Het is een flinke omslag voor ons contractenlandschap, maar die past goed in onze visie om meer verantwoordelijkheid en daarmee meer regie bij de markt te leggen. Bovendien verwachten we dat één marktpartij die alles weet van het object je veel beter kan adviseren wat je moet doen. Met als voordeel dat je onderhoud beter en logischer kunt plannen en storingen voorkomt. En voor de gebruikers van een pand is één contractant als aanspreekpunt ook prettiger. Je wilt voor een PI of kazerne liever niet telkens andere partijen over de vloer hebben. Eén bedrijf aan de poort is gemakkelijker dan telkens andere bedrijven die zich aan moeten melden.’

Het zijn roerige tijden. Gaat alles lukken?

‘Het is altijd druk geweest. Het is nooit simpel. Elke periode heeft zijn eigen uitdagingen. Er komt nu een hele interessante tijd op ons af met krapte, woningnood, duurzaamheid, hybride werken en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. We moeten echt met elkaar aan de slag!’