Windenergie van Maasvlakte moet naar 3.500 aansluitingen

De Rijksoverheid gaat zelf groene energie opwekken op de Tweede Maasvlakte. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) regelt de inkoop van deze groene stroom om het onder andere op alle 3.500 aansluitingen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te krijgen. Daarvoor publiceerde het RVB vandaag een Europese aanbesteding op TenderNed.

Later volgen er meer aanbestedingen zodat ook de ministeries Defensie, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf van deze groene stroom gebruik kunnen maken.

Belangrijke stap

De Rijksoverheid koopt jaarlijks zo’n 980 miljoen kWh elektriciteit in. Deze elektriciteit wordt bijvoorbeeld gebruikt in rijkskantoren, defensiecomplexen, gevangenissen, rechtbanken en voor verlichting van rijkswegen. Het gebruik van groene energie is, samen met het besparen en het verminderen van fossiele brandstoffen, één van de oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. De Rijksoverheid gaat met het zelf opwekken van energie nog een stap verder.

Volgens Nora Nikolic, categoriemanager Energie bij het Rijksvastgoedbedrijf, is de bouw van een windpark op de Tweede Maasvlakte een belangrijke eerste stap voor het Rijk om de consumptie van elektriciteit samen te brengen met de productie van elektriciteit. De groene elektriciteit die daar wordt opgewekt, staat gelijk aan 40 procent van het elektriciteitsverbruik van het Rijk. ‘Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zal de groene stroom die op de Tweede Maasvlakte wordt opgewekt gebruiken om de energievoorziening 100% te verduurzamen.’ Rijkswaterstaat (RWS), onderdeel van het ministerie, gebruikt deze energie voor kantoren, maar ook voor 20 tunnels, 1143 bruggen en 5500 km snelwegverlichting.

Europese aanbesteding

De opgewekte stroom wordt vanaf de Tweede Maasvlakte naar het openbare net gebracht en daarmee verkocht op de groothandelsmarkt, uur voor uur in lijn met de productie van de windmolens. Om de stroom vervolgens op alle 3.500 aansluitingen van IenW te krijgen is een leveringsovereenkomst met een energieleverancier nodig. Het Rijksvastgoedbedrijf publiceerde voor deze nieuwe overeenkomst daarvoor op 23 mei een Europese aanbesteding. Tot nu toe kocht het Rijk bij dit soort leveringsovereenkomsten ook Garanties van Oorsprong (GvO’s), zodat het helder is waar de elektriciteit vandaan komt. Bij de nieuwe aanbesteding gaat dat anders. De GvO’s van het windpark op de Tweede Maasvlakte worden door het Rijk zelf ingebracht. ‘De nieuwe leverancier is dus niet verantwoordelijk voor het garanderen van de oorsprong. Die taak ligt bij ons: het Rijk’, aldus Nikolic. ‘We wekken op de Tweede Maasvlakte op wat we verbruiken en zetten daarmee een stap om als Rijk energieneutraal te zijn’, waarmee ze ook de voorbeeldfunctie van het Rijk benadrukt.

Zie ook