Verduurzamingsroute helpt op ‘pad van onzekerheden’

EnergieRijk Den Haag wil overheidsgebouwen in Den Haag klimaatneutraal maken. De nieuwe ‘Handreiking gebouwtransitiepaden’ is de routekaart die gebouweigenaren en -beheerders helpt bij doelgericht verduurzamen.

Vergroot afbeelding Binnentuin van Korte Voorhout 7 in Den Haag
Beeld: ©Corné Bastiaansen / Corné Bastiaansen
Binnentuin van Korte Voorhout 7 in Den Haag.

Het doel van EnergieRijk Den Haag is het klimaatneutraal maken van overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag met een repeteerbare, gebiedsgerichte aanpak. Om grip te krijgen op de realisatie van de ambities en doelstellingen van EnergieRijk Den Haag gebruikt het programma een aantal instrumenten. Eén hiervan is het gebouwtransitiepad. Simpel gezegd is het een verduurzamingsroute van de huidige staat naar een streefdoel in 2040. Het gebouwtransitiepad geef op gebouwniveau inzicht in de energieprestatie en de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen. Door de benodigde ingrepen op natuurlijke momenten in te plannen, ontstaat een tijdspad naar een (zo veel mogelijk) klimaatneutraal gebouw in 2040.

Elk gebouw een eigen transitiepad

Patrick Hoeve van het Rijksvastgoedbedrijf is thematrekker gebouwmaatregelen bij EnergieRijk Den Haag. Hij licht toe: ‘Met het gebouwtransitiepad zorgen we voor een handvat dat concreet genoeg is voor de gebouweigenaar om het pand te verduurzamen. Ook het door de gebouweigenaar gekozen energieprestatieniveau leggen we vast in het gebouwtransitiepad.’ Elk gebouw heeft een eigen gebouwtransitiepad en draagt op die manier bij aan de verduurzamingsopgave. Niet elk gebouw zal klimaatneutraal zijn in 2040, maar de som van alle 30 gebouwen binnen EnergieRijk Den Haag wel. Voor het programma zijn de gebouwtransitiepaden dan ook essentieel om te weten of en hoe de doelen behaald kunnen worden. Daarnaast laten de gebouwtransitiepaden zien bij welke gebiedsontwikkelingen kan worden aangesloten, wat daarvan het effect is en welk moment daarvoor het meest geschikt is.

Hoeve: ‘De transitie naar klimaatneutraal vastgoed is een pad vol onzekerheden. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of een gebruiker van plan is binnen een jaar te gaan verhuizen. Of als er op termijn een net van warmte- en koudeopslag (WKO-net) in de buurt wordt aangelegd. Daardoor wil je misschien de keuze en timing van maatregelen aanpassen. De gebouwtransitiepaden moet je daarom jaarlijks monitoren en met nieuwe inzichten aanpassen. Hoe je dat doet, lees je in de handreiking.’

Lees het hele artikel en de handreiking op energierijkdenhaag.nl