Lerende leergang waardevol instrument bij warmtetransitie

Hoe zorgen we dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele energie voor de verwarming van gebouwen? En hoe bereiken we dat vóór 2050? De ‘Lerende Leergang’ van EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een van de initiatieven die bijdraagt om dit te verwezenlijken.

Beeld: Paul Voorham
Ferdi Licher en Annelies van Ewijk in gesprek op de solar bench van ERDH

Welke rol spelen Rijk, Provincie, gemeenten en private organisaties bij die leergang en in de energietransitie? Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Annelies van Ewijk, manager energietransitie provincie Zuid-Holland en lid van de stuurgroep ERDH vertellen hun visie hierop.

Van Ewijk: ‘De Provincie Zuid-Holland was al langer betrokken bij de verduurzaming van de Haagse vierkante kilometer, omdat het provinciehuis daar ook staat. We waren al mogelijkheden aan het verkennen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daar is een project van gemaakt. Een concreet project, maar ook een project met het doel te leren van elkaar. Dat is uiteindelijk de lerende leergang geworden.’

Lees meer